Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Landvetter

A. Fihn Consulting AB
Org.nr: 556630-3540
Bolaget skall bedriva konsult- och tradingverksamhet från Asien samt övriga delar av världen avseende leksaker och konsumentartiklar främst inom golf- och sportbranschen samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter, ...
Adelkorallen 4 KB
Org.nr: 969738-1862
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Aleco Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556938-7847
Bolagets verksamhet är att bedriva byggnads-, mark- och entreprenadsarbeten främst med inriktning mot trä-, betongbyggnation och stenarbeten, poolmontage, markarbeten samt handel och förvaltning av värdepapper och fastig ...
Asemnova AB
Org.nr: 556933-5374
Bolaget skall bedriva datorprogramtillverkning, försäljning av dataprogram och datorer samt utbildning och konsultationer i anslutning härtill, skogsbruk, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt annan ...
Aura GD AB
Org.nr: 556988-7705
Bolaget skall bedriva ingenjörskonsultationer, produktdesign, byggverksamhet, äga och förvalta veteranbilar, fastigheter samt investeringsfonder och därmed förenlig verksamhet.
Backa Gård Projekt i Landvetter EF
Org.nr: 769630-7789
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att för deras räkning exploatera och bebygga fastigheter.
Beilof KB
Org.nr: 969695-2101
Renovering och byggnation samt uthyrning av fastigheter. Bolaget skall bedriva redovisnings- och bokföringsverksamhet, ekonomisk rådgivning, handel och förvaltning av värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Biggie Media Group KB
Org.nr: 969721-3743
Reklam, film och videoproduktion, utbildning och konsultverksamhet inom nämnda områden. Förmedla finanser och bolagstjänster till företag och privatpersoner såsom nyregistreringar, ändringar, juridiska frågor rörande oli ...
Bjarne Hellbergs Byggnads AB
Org.nr: 556568-9337
Bolaget skall bedriva nybyggnation, om- och tillbyggnationer av fastigheter samt service och därmed förenlig verksamhet.
Björröds Fastigheter AB
Org.nr: 559025-5526
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Byggeffekt i Landvetter AB
Org.nr: 556510-8221
Bolaget skall bedriva byggnation samt äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Byggruppen Väst i Landvetter AB
Org.nr: 556702-8344
Bolaget ska bedriva bygg- och fastighetsservice, byggprojektering, byggentreprenader, pojektledning, uthyrning av byggnadsarbetare, äga och förvalta fastigheter, bedriva uthyrning av främst byggmaskiner, handel med aktie ...
Ecotvätten i Landvetter AB
Org.nr: 556791-6217
Bolaget ska bedriva miljövänlig fordonstvätt, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Energiteknik i Landvetter AB
Org.nr: 556774-3843
Bolaget ska bedriva konsultationer och arbete samt handel med varor inom energiteknik, äga, förvalta och handla med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Entric AB
Org.nr: 556661-3542
Bolaget skall bedriva dataprogramtillverkning, försäljning av dataprogram och datorer samt utbildning och konsultationer i anslutning härtill, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt bedriva skogsbruk, ...
Envira Mark & Miljö AB
Org.nr: 556847-1584
Företaget skall vara verksamt inom fasadrengöring av privata och kommersiella fastigheter.
Eskilsby FastighetsAB
Org.nr: 556771-3374
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
FANG MING AB
Org.nr: 556910-8284
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper och fastigheter.
Fläskebo Fastigheter KB
Org.nr: 969685-7227
Äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Fyrverkerifabrikens FastighetsAB
Org.nr: 559001-5383
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.