Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Järfälla

New Amsterdam AB
Org.nr: 556892-8419
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster inom informationsteknologi, systemutveckling, projektledning, verksamhetsförbättring, utbildning och utredning samt utföra köp och försäljning av fastigheter och värdepapper och förval ...
Next Generation AB
Org.nr: 556917-3734
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
NTI Property AB
Org.nr: 556995-1311
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva affärsutveckling, projektstyrning, byggkontroll, försäljning av projekteringstjänster samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även att köpa och säl ...
Nybergs El & Pumpservice Sverige AB
Org.nr: 556201-3572
Bolaget skall äga, förvalta och sälja aktier, värdepapper, fastigheter. Försäljning, installation, service och konstruktion inom el- och elektronikbranschen, VVS-branschen samt inom pumpbranschen och därmed förenlig verk ...
Nyfors Projektutveckling AB
Org.nr: 556785-6454
Bolaget skall tillhandahålla management-, personal- och ekonomifunktionstjänster samt bedriva projektering inom bygg- och fastighetsbranschen. Bolaget skall även direkt eller indirekt via dotterbolag äga och förvalta var ...
Operativo AB
Org.nr: 556836-2916
Bolaget ska bedriva programmering, försäljning samt installation av styr och reglerutrustning och andra tekniska lösningar med tillhörande datoriserad utrustning inom fastigheter och fordon. El och VVS arbeten samt ombyg ...
Pansarsköld AB
Org.nr: 556776-7388
Bolaget skall bedriva handel med varor och tjänster inom bygg, mark samt fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Partillecenter KB
Org.nr: 969750-6518
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Pcb KONTORS AB
Org.nr: 559000-4734
Bolaget skall bedriva uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Prima Handel Sverige AB
Org.nr: 556768-8956
Bolaget skall bedriva handel med dagligvaror samt konsultativ verksamhet inom fastighetsförvaltning, marknadsföring, försäljning, administration och ekonomi, samt äga och förvalta fastigheter, värdepapper samt idka därme ...
Professional Management Kurt Seliberg AB
Org.nr: 556388-2488
Bolaget skall bedriva strategisk rådgivning och projektledning för anläggnings-, industri- och energiprojekt, förvärv, bebyggande, förvaltning och försäljning av fastigheter, handel med skog, skogsprodukter och värdepapp ...
Projektplanering Stockholm AB
Org.nr: 556975-4822
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Bygga, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
R.Smith & Son AB
Org.nr: 556965-3248
Bolaget ska bedriva handel, service och uthyrning av fordon samt konsultverksamhet inom fordonsbranschen, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
R3M Driftoptimering AB
Org.nr: 556977-0489
Bolaget ska bedriva teknisk rådgivning avseende fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Ragest Finans AB
Org.nr: 556184-5511
Bolaget skall köpa och sälja fastigheter, fastighetsbildning, juridisk och teknisk konsultverksamhet inom fastighet och bygg, köpa och exploatera patenträtter och därmed förenlig verksamhet samt värdepappershandel.
RAJPUT i Stockholm AB
Org.nr: 556971-2416
Bolaget ska importera och sälja kläder, köpa, renovera och sälja hus samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Ramirent Safe Access AB
Org.nr: 556673-6160
Bolaget skall äga, förvalta och idka handel med fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper, utöva byggverksamhet såsom uthyrning av byggmaskiner samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Rena Avlopp i Sverige Förvaltning AB
Org.nr: 556668-3537
Bolaget skall äga och förvalta kapital, fastigheter, aktier och värdepapper, förvalta dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.
Rena Avlopp i Sverige Holding AB
Org.nr: 556903-7558
Bolaget ska äga och förvalta kapital, fastigheter, aktier och värdepapper, förvalta dotter- och intressebolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
RGK Fastighets AB
Org.nr: 556736-0440
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.