Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Härnösand

AB Härnösands kommunfastigheter
Org.nr: 556437-7272
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Härnösands kommun äga förvalta och tillhandahålla fastigheter och kollektiva anordningar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolagets ändamål är att tillhandahå ...
AF Härnösand Byggreturer AB
Org.nr: 556538-8955
Bolaget skall bedriva rivningar och lättrivningar selektering samt försäljning av nytt och begagnat byggmaterial. Bolaget skall även kunna äga och förvalta aktier, andra värdepapper samt fastigheter och därmed förenlig v ...
Aktiebolaget Härnösandshus
Org.nr: 556160-8430
Bolaget skall inom Härnösands kommun förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter, bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt äga andra bolag som bedriver därmed förenligt verksamhet.
Artsign Kevin AB
Org.nr: 556688-5306
Bolaget ska bedriva inköp och försäljnng av konst och antikviteter samt äga, förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Banchory i Tumba B.I.T. AB
Org.nr: 556405-1125
Bolaget skall bedriva restaurangrörelse, konsult inom restaurang- branchen, djuravel och köttproduktion, import av livsmedel, försäljning av livsmedel, handel med aktier, handel med nya och begagnade bilar, import och ex ...
Bevara med kunskap Sverige AB
Org.nr: 556342-6674
Bolaget skall bedriva webutveckling, konservering av kulturhistoriskt material samt rådgivning, projektering, upphandling och besiktningar inom området för kulturhistoriskt intressant bebyggelse samt på uppdrag förvalta ...
Bo-Ja Group AB
Org.nr: 559014-2674
Föremålet för bolagets verksamhet är äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta aktier, stödboende, utslussboende, utbildning, rådgivning och föreläsningar inom kriminalitet, beroenden och grupputveckling, enskild te ...
Bondsjöstaden fastighet AB
Org.nr: 556916-9823
Företaget ska bedriva fastighetsförvaltning, handel med fastigheter, teknisk konsult inom bygg och industri samt därmed förenlig verksamhet.
Brage Förvaltning AB
Org.nr: 556925-4724
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bylund fastigheter HB
Org.nr: 969698-7909
Fastighetsförvaltning.
Calle & Co i Härnösand AB
Org.nr: 556404-7263
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, handel med fastigheter samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
City Fastigheter i Härnösand AB
Org.nr: 556774-6374
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt handel med fastigheter, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
Dahlman Marin- och Verkstadsteknik AB
Org.nr: 556248-7313
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, köpa och försälja tillbehör och reservdelar till båtar och motorfordon, konstruera, tillverka, försälja, reparera och underhålla fritids- och arbetsbåtar, utföra blästring och ...
Data-Nord Systemprojektering AB
Org.nr: 556238-7851
Bolaget skall idka konsult- och utvecklingsarbete inom dator- och elektronikområdet, ägande och förvaltning av fastigheter samt förvaltning av värdepapper. Tillhandahålla hantverkstjänster, snickeri, måleri, VVS och därm ...
EK Video i Härnösand AB
Org.nr: 556665-7580
Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning och försäljning av underhållningsmedia och servicehandel, äga och förvalta fastigheter, idka handel med värdepapper och andra kapital- placeringar och därmed förenlig verksa ...
Ekonomiska föreningen KANALBRON
Org.nr: 788000-0638
Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att bereda bostäder och lokaler åt medlemmarna och för sådant ändamål såväl förvärva och förvalta fastigheter som fastighetsbolag i Härnös ...
Eldorado Fastigheter AB
Org.nr: 556935-9788
Bolaget skall bedriva uthyrning och förvaltning av hyres- fastigheter, äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsmäklare i Härnösand AB
Org.nr: 556860-0141
Förmedling och försäljning av fastigheter och bostadsrätter och därtill förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare äga och förvalta värdepapper.
Fixarna i Härnösand HB
Org.nr: 969710-6053
Bygg o reparationer, trädgårdsskötsel o planering, gravvård, flytt o städ, hande o uthyrning fastigheter o lägenheter, värdepapper, konsultarbete inom bygg, reparationer & våtrum, postorder främst inom present.
Fritidsstugeföreningen Ytterfälle EF
Org.nr: 788000-2022
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i Härnösands kommun förvalta fastigheter upplåtna åt medlem marna till väg ellan annan allmän plats, att förvalta på nyss nämnda fastig ...