Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Grödinge

Bryntes Skog och Fastighet AB
Org.nr: 556939-0577
Aktiebolagets verksamhet ska vara skog samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bröta Invest AB
Org.nr: 556926-0697
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bröta Skog AB
Org.nr: 556769-2404
Aktiebolagets verksamhet skall omfatta åkeriverksamhet, utföra reparationer av lastbilar och personbilar samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Dansglädjen i Norden AB
Org.nr: 556826-2751
Bolaget ska bedriva kursverksamhet, utbildning, konferenser, bokning och administration. Bolaget kommer också att ha uthyrning av egna fastigheter och eller lägenheter. Äga fastigheter och eller lägenheter. Konsultation ...
Dubovan Vision HB
Org.nr: 969731-1877
Service och vård av fastigheter och lokaler. Handel med konsumtionsvaror för hemmet, henne och honom samt husdjur. Konsultverksamhet för utbildning. Ingenjörskonsultverksamhet.
Ejector Transport System ET-System HB
Org.nr: 969606-0285
Konsultverksamhet inom VA-branschen. Handel med veteranfordon, dess kringutrustning och utställningsverksamhet samt handel med fastigheter, aktier och övriga värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsföreningen Kagghalla u.p.a.
Org.nr: 712800-0432
Att för medlemmarnas räkning förvärva och förvalta fastigheter samt att åt föreningens medlemmar i dessa fastigheter upplåta bostäder på bestämd tid och för varje upplåtelse begränsad tid.
Grödinge Däck & Fordonservice AB
Org.nr: 556792-4864
Bolaget ska bedriva fordonservice, däckservice, handel med däck och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Grödinge Energi & Fastighetskonsult AB
Org.nr: 556969-8045
Bolaget skall bedriva verksamhet inom energikonsultation, fastighetsservice och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Grödinge Frakt AB
Org.nr: 556451-4973
Bolaget skall bedriva och förmedla transporter med lastbilar och trailer i Europa, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Grödinge Invest AB
Org.nr: 556509-1781
Bolaget skall bedriva transporter med lastbilar och trailer i Europa, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Grödinge parkett inredning & snickeri AB
Org.nr: 556860-6163
Aktiebolaget ska bedriva slipning, lagning och läggning av trägolv, renovering av fastigheter samt inredningssnickeri och därmed förenlig verksamhet.
Hummeltorp Konsult AB
Org.nr: 556752-9903
Bolaget ska äga och förvalta aktier och fastigheter, bedriva fastighetsförmedling samt vara verksam inom friskvård och därmed förenlig verksamhet.
JAFA AB
Org.nr: 556912-6112
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom'energioptimering utredningar på fastigheter, byggverksamhet, fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolagets verksamhet också bestå av köp och försäljni ...
Johan Gregestam Åkeri AB
Org.nr: 556410-1433
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom åkeribranschen, byggbranschen, äga och förvalta värdepapper, äga och förvalta fastigheter, och därmed förenlig verksamhet.
Lycksjön Invest AB
Org.nr: 556874-8171
Aktiebolaget ska bedriva bygg och anläggningsarbeten, små och stora byggentreprenader med egen och inhyrd personal samt bedriva förvaltning och ägande av värdepapper och fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
My Company Stockholm AB
Org.nr: 556935-5927
Föremålet för bolagets verksamhet är taxirörelse, bud och transportverksamhet samt uthyrning av fordon och personal, byggnadsarbeten, äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
NäsGård Invest AB
Org.nr: 556874-8163
Aktiebolaget ska antingen i egen regi eller via dotterbolag, bedriva bygg och anläggningsarbeten, små och stora bygg- entreprenader med egen och inhyrd personal, affärsrörelse inom guldsmeds- och juvelerarbranschen, kons ...
PROben Nordic AB
Org.nr: 556832-7000
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva handel och agenturverksamhet avseende mätinstrument, mätsystem, komponenter, elektrisk, elektromekanisk och elektronisk utrustning inom el-, energi-, bygg- och miljöteknik, utb ...
QS Fastigheter i Sverige AB
Org.nr: 559004-0217
Aktiebolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.