Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Filipstad

AB Janne Qvist Byggfirma
Org.nr: 556894-8466
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom byggbranschen såsom byggnationer och konsultationer, försäljning av bygg- material, försäljning och installation av portar, försäljning och installation av bassänger, äga ...
Allroc AB
Org.nr: 556423-4432
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter för bergshantering, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Allroc Trading AB
Org.nr: 556566-7788
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom berghantering, äga och förvalta fastigheter och aktier samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Carl Jan Granqvist Förvaltnings AB
Org.nr: 556411-7298
Bolaget skall driva rörelse bestående i tillhandahållande av lagerutrymme för vin, samt erbjuda andra tjänster med anknytning till vin bedriva hotell- och restaurangrörelse köpa, sälja och förvalta värdepapper och fastig ...
Celik & Tek AB
Org.nr: 559015-1097
Bolaget skall bedriva restaurang och pizzeria, import av livsmedel, transportverksamhet, handel med bilar och äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
DAGLÖSEN FASTIGHETER AB
Org.nr: 556919-2197
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, idrottskonsult samt handel och förvaltning av värdepapper.
Ekroth & Jahnberg Holding AB
Org.nr: 559018-3389
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper och fastigheter, bedriva exploatering av fastigheter, idka konsultverksamhet inom teknik och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äv ...
Fastighetsbolaget Storbrohyttan 1:55 AB
Org.nr: 556995-9256
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsbolaget Västra Filipstad 1:105 AB
Org.nr: 559011-0341
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsbolaget Västra Filipstad 1:107 AB
Org.nr: 559004-7642
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsforum - Knut Karlsson KB
Org.nr: 969637-2870
Förmedling av fastigheter och företag samt ekonomisk konsultverksamhet.
Fastighetstjänst i Örebro AB
Org.nr: 556945-8184
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Filipstad Energi AB
Org.nr: 556528-2240
Bolaget skall inom huvudsak Filipstads kommunområde bedriva energidistributions- och signalöverföringsrörelse med därtill hörande energiinköp, energiproduktion, energitjänster och entreprenader samt i härför erforderlig ...
Filipstad Fastighetsverksamhet AB
Org.nr: 556832-6036
Bolaget ska bedriva fastighetsverksamhet, såsom innehav och uthyrning av fastigheter, bostäder och lokaler samt därmed förnlig verksamhet.
Filipstads Miljösanering AB
Org.nr: 556520-2289
Bolaget skall bedriva åkeri- och entreprenörverksamhet (renhållning, återvinning, sanering och konsulterande verksamhet),äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Folke Jansson & Son AB
Org.nr: 556390-5214
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva husbyggnation, försäljning och förmedling av fastigheter, förvalta fast egendom, handel med värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.
GJ Egendom AB
Org.nr: 556809-7777
Bolaget ska bedriva utveckling och förvaltning av fastigheter för bostäder och lokaler och därmed förenlig verksamhet.
Iller AB
Org.nr: 556324-5785
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av värdepapper, förvalta fastigheter, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Juvéls Åkeri AB
Org.nr: 556193-2012
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bearbeta och försälja kalk- produkter, bedriva konsultverksamhet inom administration och redovisning, förmedlingsverksamhet inom transportbranschen, äga och förvalta fastigheter och ...
Kent Jansson Holding AB
Org.nr: 556644-2413
Aktiebolagets verksamhet ska vara förmedling av fastigheter, förvalta fast egendom, handel med värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.