Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Eskilstuna

2Korpar Consulting AB
Org.nr: 556671-2682
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom VVS, säkerhets- och byggbranschen samt import och export av produkter inom säkerhets- och byggbranschen, förvaltning och uthyrning av fastigheter och handel med värdepapper samt ...
AA Larssons Fastighetsinvest AB
Org.nr: 556666-7084
Bolaget skall bedriva förvaltning och uthyrning av samt handel med fastigheter, förvaltning av värdepapper, försäljning av monteringsfärdiga hus, handel med present- och souvernirartiklar ävensom idka därmed förenlig ver ...
AB Idesta
Org.nr: 556585-5490
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper, driva konsulterande verksamhet inom affärsutveckling och företagsledning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Abbi Fastighet AB
Org.nr: 556778-8277
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
After Dark Production AB
Org.nr: 556156-5200
Bolaget skall bedriva produktion av underhållning, regi, design av kläder, kulisser och därmed sammanhängande produktion samt handel med värdepapper och fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Agrielle AB
Org.nr: 556877-0316
Bolaget skall bedriva jordbruksverksamhet, snöröjning, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, handel med emballage, samt därmed förenlig verksamhet.
Akelius Fastigheter i Eskilstuna AB
Org.nr: 556702-9482
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Akelius i Eskilstuna HB
Org.nr: 916931-8582
Fastighetsförvaltning, handel med fastigheter samt byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Durinders Rostfria
Org.nr: 556136-8142
Bolaget skall bedriver tillverkning av aluminium och rostfria , handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Eskilstuna Fastighetsservice
Org.nr: 556080-2356
Bolaget skall bedriva servicerörelse beträffande skötsel av fastigheter, parkanläggningar och planteringar, bedriva byggnadsverksamhet och konsultverksamhet i byggnadstekniska frågor, äga och förvalta fast egendom och vä ...
Aktiebolaget Gense
Org.nr: 556000-0043
Bolaget skall tillverka och marknadsföra och bedriva handel med guld-, silver- och andra metallvaror samt glas, presentvaror och hushållsartiklar ävensom äga och förvalta fastigheter, aktier samt andra värdepapper.
Aktiebolaget Magnus Lord
Org.nr: 556440-2666
Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom personalutbildning, försäljning, lackering, detaljhandeln, ekonomisk redovisning, företagsavvecklingar och rekonstruktioner samt i egen ...
Aktiv FöretagsFörmedling i Skandinavien KB
Org.nr: 969707-0796
Konsultverksamhet avseende affärs-och organisationsutveckling. Mäklarverksamhet avseende överlåtelser av företag och fastigheter.
Alberga Fastigheter AB
Org.nr: 556960-0868
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighets- förvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Almi Bygg o Entreprenad AB
Org.nr: 556914-1251
Aktiebolaget ska bedriva bygg-, anläggnings- och markentreprenader, uthyrning av entreprenadmaskiner, handel med fastigheter och därmed jämförliga verksamheter.
Altai Progress AB
Org.nr: 556968-1942
Aktiebolagets verksamhet ska vara KBT-inriktad coaching och vägledning inom arbetslivstjänster, hälsa, vård och omsorg. Köp och försäljning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AM Industrifastighet AB
Org.nr: 556484-6391
Bolaget skall utöva förvaltning och uthyrning av fastigheter, samt försäljning av redovisnings- och administrationstjänster, även som idka därmed förenlig verksamhet.
Anders Bygg & Montage Sverige AB
Org.nr: 556743-2314
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av diverse byggmaterial såsom kakel, stenar, trävaror, glaspartier, kompletta uterum och målarfärg, bedriva byggverksamhet inom ny- och ombyggnation, reparatio ...
Annsam AB
Org.nr: 556619-7660
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning av personal, utbildning inom sjukvård, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Apédus AB
Org.nr: 556381-8367
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som på en etisk och moralisk värdegrund arbetar med utveckling av företagslika organisationer samt företagare och deras företag genom att erbjuda och förmedla konsulttjänster och utbil ...