Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Borgholm

AB ÖK Fastigheter i Borgholm
Org.nr: 556996-2318
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Affärsutveckling Pro Fundamenta AB
Org.nr: 556269-9073
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och informationsteknik samt förvaltning och handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget K. Bern
Org.nr: 556185-6534
Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse inom textilvaru- branschen, handel med värdepapper och fastigheter samt konsultverksamhet inom detaljhandeln.
Aspergo AB
Org.nr: 556204-4445
Föremålet för bolagets verksamhet är dels att bedriva grossitverksamhet av industriprodukter för tillverknings- industrin samt därmed förenlig verksamhet och dels bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter samt d ...
B. Lindeberg Förvaltnings AB
Org.nr: 556534-2226
Bolaget skall bedriva spedition, lagring och transport av gods, finansiering och uthyrning av transportfordon, förvaltning av fastigheter, handel med och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bjästa Affärsbyrå AB
Org.nr: 556057-1936
Bolaget skall förvalta fastigheter, bedriva skrivbyråverksamhet, bokföringsrörelse, finansieringsverksamhet, dock ej sådan verk- samhet som avses i lagen om finansieringsverksamhet och bank- rörelse, förvärva, förvalta o ...
BM Blå i Stockholm AB
Org.nr: 556592-1821
Bolaget skall bedriva handel med kläder inom grossist- och detaljhandel, fastighetsförvaltning, handel med aktier, fastigheter och värdepapper samt av nämnda verksamheter därmed förenlig verksamhet.
Borgholms Boys HB
Org.nr: 969704-0567
Köp, förvaltning och försäljning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Borgholms Ratiopac AB
Org.nr: 556237-9619
Bolaget skall utföra förpackningsuppdrag, och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bursells Entreprenad i Borgholm AB
Org.nr: 556863-0593
Föremålet för bolagets verksamhet är nybyggnationer, reparationer och markarbeten avseende alla typer av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger även rätt att handla med värdepapper samt äga fastighet.
C Danielsson Bygg Borgholm AB
Org.nr: 556258-3939
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnation och renovering av fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även handla med värdepapper och äga fastighet.
Care of glass och golf AB
Org.nr: 556751-0010
Bolaget ska bedriva konsultation och rådgivning samt marknadsföring av medicin och medicinära produkter, import och export av varor och tjänster såsom medicintekniska produkter, uthyrning av fastigheter, handel med värde ...
Ekerum Golf & Resort AB
Org.nr: 556559-4032
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva golf- och rekreationsverksamhet, direkt och indirekt bedriva handel med fastigheter, äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
EXFAB AB
Org.nr: 556731-3456
Bolaget skall bedriva köp, försäljning och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsbyrån Borgholm AB
Org.nr: 556775-2562
Bolagets verksamhet ska vara bedriva förmedling av fastigheter samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
FÖRA BYGG AB
Org.nr: 556836-9176
Aktiebolaget skall bedriva byggverksamhet, förvaltning av fastigheter och handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Förvaltningsaktiebolaget Kalmar Nyckel
Org.nr: 556075-0266
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, aktier andelar och fastigheter samt tillhandahålla administrativa datatjänster inom i huvudsak angivna områden och därmed förenlig verksamhet.
Halltorp Förvaltning i Högsrum KB
Org.nr: 916529-7376
Äga och förvalta fastigheter jämte annan därmed förenlig verksamhet
Industriinvest Syd KB
Org.nr: 916421-6815
Äga och förvalta fastigheter samt bedriva finasiell verksamhet för egen del
ISLE Consulting AB
Org.nr: 556477-3801
Bolaget skall tillhandahålla rådgivning i finans- och affärs- strategiska frågor, förmedla företagsköp och -försäljningar, förmedla företags- och kapitalplaceringskontakter, bedriva ekonomisk och finansiell konsultverksa ...