Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Båstad

2 B Invest AB
Org.nr: 556687-8152
Bolaget ska bedriva exploatering av råmark, förvärv och försäljning av färdigbildade tomter, produktion av villor, konsultationer inom byggbranschen, försäljning och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed ...
2M2 Fastigheter i Båstad AB
Org.nr: 556757-1889
Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av trädgårdsartiklar och inredning, förvaltning av aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AB Bratsera Invest
Org.nr: 556542-9387
Bolaget ska bedriva handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB NINGKA
Org.nr: 556310-3786
Bolaget skall bedriva handel med vatten i flaska och bag in box för konsument, dels bedriva uthyrning av kylinredningar, termo- coolers och kyltunnor, förvaltning av fastigheter samt värde- pappershandel och därmed fören ...
AKR-Produkter AB
Org.nr: 556765-7498
Bolaget ska bedriva produktion och försäljning av produkter till villaägare främst uterum, växthus och trädgårdsartiklar, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Auraldssons Trädgård AB
Org.nr: 556908-7439
Bolaget ska bedriva verksamhet med skötsel, anläggning, service och ritning av trädgårdar, försäljning av växter och trädgårdstillbehör, skötsel, tillsyn och underhåll av fastigheter samt konsultverksamhet inom trädgårds ...
Barret HB
Org.nr: 969717-7971
Fastigheter, fastighetsförvaltning
Berndt Hjalmarssons Bygg AB
Org.nr: 556719-9178
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, byggande och renovering av hus, fastighetsskötsel samt äganden och uthyrande av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
BHM Företagsråd AB
Org.nr: 556430-0019
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i företagsledning, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt leasing av bilar och datorer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bjarlunda AB
Org.nr: 556994-4068
Handel med lantbruksvaror, förvaltning och uthyrning av fastigheter.
Bjäre Bostads AB
Org.nr: 556725-5814
Bolaget ska köpa, bygga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bjäre Lantmän EF
Org.nr: 739400-1205
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 1. inköpa, förädla och sälja produkter från medlemmarnas växtodling, marknadsföra insatsvaror till växtodling, an ...
Bjäre Projekterings HB
Org.nr: 916537-2732
Projektering, förvaltning av fastigheter m m
BL Alléinvest AB
Org.nr: 556299-2619
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsstyrning, äga och förvalta fastigheter och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
BME Företagsråd AB
Org.nr: 556518-1608
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i företagsledning, förvaltning av fastigheter och värdepapper, leasingverksamhet avseende bilar och datorer samt därmed förenlig verksamhet.
BME Holdingett AB
Org.nr: 556694-6751
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
BME Holdingtvå AB
Org.nr: 556694-6850
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
BMP Consulting AB
Org.nr: 556534-4727
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom el och energi- området, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenliga verksamheter.
Boarps Grönsakshall AB
Org.nr: 556453-9202
Bolaget ska bedriva frukt- och grönsaksodling, försäljning av blommor, äga och förvalta fastigheter, handel med och förvaltning av värdepapper, jämte därmed förenlig verksamhet.
Brohem Fastighets AB
Org.nr: 556957-0376
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.