Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Täby

Aprendi AB
Org.nr: 556869-4136
Företaget erbjuder konsulttjänster inom webb- och utbildningsverksamhet enligt följande: - Webbproduktion - Konceptutveckling - Föredrag (Aprendi kontrakteras som talare eller moderator) - Seminarier och kurser (Aprendi ...
Bizzgrid AB
Org.nr: 559030-6485
Digital media och evenemang.
Bonafide Nordic Enterprises KB
Org.nr: 969696-7026
Import - Export och försäljning av livsmedel, kapitalvaror och konsumtionsvaror, översättning och tolkning. Reserelaterade tjänster, marknadsföringskonsult, internationell och inhemsk marknadsrepresentationer. Generalage ...
Boresäter Life/style HB
Org.nr: 969746-8743
Konsultverksamhet inom området evenemang med fokus på flyg, foto, musik, vinprovning och uthyrning av fritidshus samt därmed förenlig verksamhet.
ChoiceRC KB
Org.nr: 969754-4006
Desing, produktion, import och handel med hobby och fritidsprodukter samt evenemang, arrangemang med relaterande teman.
Cliche Entertainment Sweden AB
Org.nr: 556623-2152
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom nöje, evenemang och events samt därmed förenlig verksamhet.
DalaMedica AB
Org.nr: 556823-8694
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva öppen och sluten hälso- och sjukvård, bemanning, kurser, föreläsningar och bok- utgivning, konsultation och tillhandahållande av medicinska helhetslösningar för TV och film s ...
Evenemangsbyrån i Täby AB
Org.nr: 556366-2393
Bolaget skall utföra produktion och projektledning av evenemang i kommersiella miljöer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Experiate AB
Org.nr: 556833-4840
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, affärsutveckling, destinationsutveckling och paketering av kommersiella rättigheter, arrangemang av event, evenemang och utbildningar samt rådgivning, försäljnin ...
Fredrik Söderberg Utvecklande Konsulting AB
Org.nr: 556990-6646
Bolaget ska bedriva verksamhet inom IT, management, projekt- ledning samt teknikutveckling inom fastighetsautomation, äga, förvalta, förädla, förmedla samt försälja värdepapper och fast egendom. Bolaget ska vidare bedriv ...
Granfader EF
Org.nr: 769626-2570
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att spela, producera och uppträda med musik och evenemang i en historisk anda. Medlem deltar i verksamheten genom att spela, komponera och pr ...
INDIX HB
Org.nr: 916638-1674
Konsultverksamhet inom organisation, information och administration. Artistförmedling samt evenemang.
Januari media AB
Org.nr: 556892-1588
Bolaget bedriver verksamhet inom fotografi, grafisk form, journalistik, tv, teater, multimedia, film, utbildning, mediaproduktion, reklambyråverksamhet, projektledning samt bedriver konsultverksamhet inom media, kommunik ...
JOBLAB AB
Org.nr: 556842-0938
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT- och telekommunikationsbranschen, handel med lös egendom inom jaktbranschenen, tillhandahålla tjänster inom evenemang- och upplevelsebranschen inom IT och teknik, äga, förv ...
Löttingekullen AB
Org.nr: 556734-7678
Bolaget skall bedriva uthyrning av konsulter, projektledare och chefer. Dessutom skall bolaget anordna mindre evenemang, hyra ut träningslokal samt investera i värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.
Maritime Concept Academy Stockholm HB
Org.nr: 969720-7802
Försäljning och förmedling av navigationsutbildningar, evenemang och där till närliggande verksamhet.
MediaMedics Sweden AB
Org.nr: 556769-0606
Bolaget ska bedriva bemanning, kurser, föreläsningar, bokutgivning, konsultation och tillhandahållande av medicinska helhetslösningar för TV och film samt offentliga evenemang jämte därmed förenlig verksamhet.
Norskogens Vårdkonsult HB
Org.nr: 969630-4188
Läkarvård och konsultation på sjukhem och servicehus. Jour- verksamhet och föreläsningar i medicinska frågor och äldre- omsorg. Vikarierande sjuksköterska på sjukhem och service- hus samt vid evenemang med sjukvård.
Skölds frisk- och sjukvård AB
Org.nr: 556425-9157
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva sjukvård, hälsovård, friskvård och därmed förenlig verksamhet samt även viss administration och terapeutiskt umgänge med häst samt körning och ridning vid olika evenemang.
SVESUND KB
Org.nr: 969671-2331
Dekorteknik till konserter, scener, evenemang m.m, Konsultverksamhet inom samma område och vattenskoteruthyrning.