Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elprodukter i Malmö

ELBUTIK Scandinavia AB
Org.nr: 556688-8409
Bolaget skall bedriva försäljning av el, tele och dataprodukter ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed sammanhängande verksamhet.