Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ELBUTIK Scandinavia AB

"Bolaget skall bedriva försäljning av el, tele och dataprodukter ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed sammanhängande verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Elprodukter
Org.nr: 556688-8409
Företagsform: Aktiebolag

Postadress
Box 15085
200 31 Malmö

Besöksadress
Box 15085
200 31 Malmö

Tel: 046-4601090