Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elprodukter i Höör

Fiblix AB
Org.nr: 556993-3202
Bolaget skall bedriva diverse typ av handel, förmedling och konsulterande tjänster inom belysning, tillhörande elprodukter och tjänster för energirådgivning och därmed förenlig verksamhet. Likaså kommer det bedrivas kons ...
FJ Projekt AB
Org.nr: 559028-5028
Aktiebolagets verksamhet avser konsultverksamhet inom projektledning. Installationsarbete inom el och automation, handel med elprodukter samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.