Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiblix AB

"Bolaget skall bedriva diverse typ av handel, förmedling och konsulterande tjänster inom belysning, tillhörande elprodukter och tjänster för energirådgivning och därmed förenlig verksamhet. Likaså kommer det bedrivas konsulterande verksamhet och förmedling av jakt (i Sverige och internationellt) samt försäljning av här tillhörande produkter och tjänster. Bolaget ska också bedriva konsultation och försäljning av jord, gödsel samt lantbruk och jordbrukstillbehör. Till ovan nämnda kommer tillhörande import och exportverksamhet att bedrivas."
Finns i branscher på Wedoo: Belysning - Elprodukter - Förmedling - Jakt
Org.nr: 556993-3202
Företagsform: Aktiebolag