Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elektriker i Stockholm

22:ANS EL-TEAM HB
Org.nr: 916602-7269
ELEKTRISKA INSTALLATIONSARBETEN
4U Secure Solutions (Sverige) AB
Org.nr: 556222-4617
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att till dotterbolag inom servicenäringen -vari innefattas bevakningsbranshen- erbjuda tjänster inom ledning, samordning, IT och gemensamma inköp samt bedriva försäljning, inst ...
A4 Byggservice Stockholm AB
Org.nr: 556864-0337
Bygg, el, vvs, tak, målning entreprenad, personaluthyrning, städ, projektledning, konsultation inom bygg, upphandling och därmed förenlig verksamhet.
AB Eljour i EU
Org.nr: 556694-6611
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara importera, marknadsföra, försälja, äga, förvalta och mäkleri- och auktionsverksamhet avseende varor och, i tillämpliga delar, tjänster huvudsakligen inom branscher avseende tr ...
AB Stockholmshem Fastighetsnät
Org.nr: 556715-5394
Föremålet för bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet är att förvärva, bygga ut och förvalta AB Stockholmshems fastighetsnät för bredbandstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas å ...
AB Trosa Teleteknik
Org.nr: 556677-5747
Bolaget skall bedriva installationer och service inom styr-, regler-, el, tele- och databranschen samt därmed förenlig verksamhet.
AC Communication AB
Org.nr: 556529-6240
Bolaget skall bedriva installation, tillverkning, försäljning, projektering och konsultverksamhet inom el, data, bygg- och VVS-området. Bolaget skall även bedriva utbildning, kompetensutveckling och konferenser inom nämn ...
Adel El AB
Org.nr: 556991-9151
Elinstallationer, styr & reglering inom stark och svagström till privatkunder och och företagskunder. Bolaget ska förvalta värdepapper och aktier, även äga och förvalta fastigheter.
AG S-Kanalen HB
Org.nr: 916645-0057
Service och installation inom bredband, utbyggnad av data, fibernät, digital Tv, telefoni. Bygginstallationer, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Samt försäljning och service med Av-produkter och Spa-p ...
Ahlel i Stockholm AB
Org.nr: 556619-0236
Aktiebolagets verksamhet ska vara att omfatta byggnads-snickeri och elinstallationer samt därmed förenlig verksamhet. Även viss handel med värdepapper förekommer.
Aktiv Kontroll Stockholm AB
Org.nr: 556774-5681
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultation inom livsmedel, livsmedelshantering och kvalitetssäkring av hygien och mathantering i restaurangbranschen samt utveckling och försäljning av säkerhetssystem till före ...
Aquarius miljö & energiteknik AB
Org.nr: 556759-4097
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av sol-, energi- och miljöprodukter och tillhandahålla konsultationstjänster, utbildning och installation av produkter inom energiteknikområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Arki Design HB
Org.nr: 969761-6606
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggnadsbranschen och utföra byggentreprenader samt därmed förenlig verksamhet.
Aterna AB
Org.nr: 556942-2016
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena el, tele- och datakommunikation, personaluthyrning, byggnadsarbeten samt äga och förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.
ATI's Elinstallationer AB
Org.nr: 556524-0701
Bolaget skall bedriva elinstallationer samt handel med elmaterial och elektronikprodukter och bygg-, fastighetsskötsel samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AV-Line AB
Org.nr: 556311-5707
Bolaget skall bedriva installations- och konsultverksamhet inom området för stark- och svagström, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AWP RÖR AB
Org.nr: 556214-9939
Bolaget skall bedriva VVS-reparationer och VVS-anläggningar, bygg- och snickeriverksamhet och därmed förenliga verksamheter.
B. Bäckströms El AB
Org.nr: 556713-0330
Bolaget ska bedriva elinstallationer, byggnationer, installationer av värmepumpar, ventilationsarbeten, elkonsultationer, trädgårdsarbeten, anläggningsarbeten, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
B. Riechen AB
Org.nr: 556352-0161
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva elektriska installationer samt bedriva köp och försäljning av aktier och därmed förenlig verksamhet.
Barona Electro Services AB
Org.nr: 559021-1040
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, självt eller genom dotterbolag utföra koncerngemensamma uppgifter och att bedriva bemanning, rekrytering, outsourcing, utbildning, entreprenad och uthyrning av personal ...