Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elektriker i Enskede

AJ:s El & Fastighet AB
Org.nr: 556128-7565
Bolaget skall bedriva elektrisk installationsrörelse, VVS- installationsrörelse, värdepappersrörelse, förvalta av bolaget ägda fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Aurea El AB
Org.nr: 556372-1454
Bolaget skall bedriva inköp, försäljning och installation av svag- och starkströmsartiklar samt idka därmed jämförlig verksamhet.
Bygg Inredning Enskede AB
Org.nr: 556786-5240
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, ombyggnad, tillbyggnad, reparation, nyproduktion, rivning, måleri, personaluthyrning, byggnads-konsulting, byggledning, hushållsnära tjänster samt handel med byggmaterial.
Darnells El AB
Org.nr: 556981-5607
Elinstallationer.
Elektriska Aktiebolaget Lennström
Org.nr: 556322-5944
Bolaget skall bedriva elektrisk entreprenörrörelse samt försäljning av elektriska artiklar.
ELKRONAN AB
Org.nr: 556867-4062
Företaget ska bedriva verksamhet inom elinstallationer, ljusdesign, bygg, fastighetsskötsel, maskininstallationer samt båtservice.
Enatro AB
Org.nr: 556907-8552
Totalentreprenör för nyproduktion och renoveringar av privatbostäder och kommersiella lokaler. I verksamheten ingår nyproduktion och renoveringar av våtrum, köksinstallationer, måleri, el-installationer och rörmokeri.
G-tre Säkerhetsteknik AB
Org.nr: 556568-4429
Bolaget skall bedriva rådgivning, installation och service inom larm- och säkerhetsprodukter. Även elinstallationer samt konsultverksamhet inom utbildningsväsendet samt därmed förenlig verksamhet.
H. Nordbergs El & Tele AB
Org.nr: 556192-3078
Bolaget skall utföra el- & teleinstallationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hammarby Elektriska AB
Org.nr: 556277-5907
Bolaget skall bedriva elektriska installationer och försäljning av elmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Intact Elservice AB
Org.nr: 556236-6947
Bolaget skall utföra elinstallationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Joleco El & Fastigheter AB
Org.nr: 556762-0413
Bolagets skall bedriva elinstallationsverksamhet, fastighetsförvaltning, äga och förvalta värdepapper och därmed jämförlig verksamhet.
LARPO i Sverige AB
Org.nr: 556780-6467
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att serva och underhålla digitala kommunikationsnät, idka tjänster inom fotografering samt idka därmed förenlig verksamhet.
Mellansjö EL AB
Org.nr: 556994-6642
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva elinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.
Micke Kjell El AB
Org.nr: 556645-7783
Bolaget skall bedriva köp, försäljning, installation, service, utbildning och konsultation av elektriska anläggningar och därmed förenlig verksamhet.
Mikael Kuritzén Elinstallation AB
Org.nr: 556850-9771
Bolaget ska bedriva el- och VVS-installation samt därmed förenlig verksamhet.
Oxelgrens Elektriska AB
Org.nr: 556334-1311
Bolaget skall bedriva elinstallationer och därmed förenlig verksamhet.
Roséns Låsservice AB
Org.nr: 556553-6330
Föremålet för bolagets verksamhet är låssmedsrörelse och därmed förenlig verksamhet.
S.E.W. Tele- och Elektronikservice AB
Org.nr: 556207-1448
Bolaget skall installera och utföra service på elektrisk apparatur ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Safe El Sthlm AB
Org.nr: 556887-2096
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, försäljning och montage av elinstallationer och service av elinstallationer, installationer av data och tele samt därmed förenlig verksamhet.