Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Vällingby

A905 Keith Ehlén
Org.nr: 410602-XXXX
Konsult inom "HMS" hälsa, miljö, säkerhet.
Acconta Consult AB
Org.nr: 556306-5266
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, el, vvs, bygg, elinstallationsarbeten samt idka därmed förenlig verksamhet.
Advanced Proactivity AB
Org.nr: 556892-4236
Avancerade IT relaterade tjänster. Datasupport till företag. Installationer, underhåll, drift och felsökning av IT-miljön, med specialitet inom nätverk och säkerhet. Ekonomi rådgivning, redovisning, bokföring, skattefråg ...
Akmon Redovisning AB
Org.nr: 556902-6817
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet och konsultationer inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även utveckla IT-verktyg för effektivare redovisningsverksamhet.
Aktiebolaget Ekonomi & Struktur i Stockholm
Org.nr: 556980-0955
Redovisningsbyrå: redovisning, löpande bokföring, deklarationer, rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
ALÅ AB
Org.nr: 556578-6463
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende teknisk konsultation inom projekt och byggledning, företagsorganisation, information (inkl. ekonomi och administrativa system), handel- och restaurangverksamhet med för ...
AO2 Consulting HB
Org.nr: 969738-9816
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling, ekonomi och IT och därmed förenlig verksamhet.
Araya Capital AB
Org.nr: 556880-0717
Aktiebolaget ska bedriva handel med värdepapper, konsultverk- samhet inom områdena ekonomi och finans samt därmed förenlig verksamhet
BELU EKONOMI AB
Org.nr: 556316-3681
Bolaget skall förvärva rörelsegrenar eller bolag och bedriva konsultverksamhet inom management samt idka därmed förenlig verksamhet.
Chenevey Consulting Engineering AB
Org.nr: 556513-2916
Bolaget skall bedriva internationell uppdrags- och konsultverksamhet, utbildning och projektledning inom området tekniska tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Clearwater Ekonomi AB
Org.nr: 556531-4886
Bolaget skall bedriva revisions- och redovisningstjänster och därmed förenlig verksamhet samt konsultverksamhet och utbildning inom arbetsmiljö och kvalitetsledningssystem.
Contus Ekonomi AB
Org.nr: 556893-7626
Föremålet för företagets verksamhet är att bedriva bokförings-, redovisnings- och bolagsbildingstjänster samt relaterade verksamhet.
Dalsätra AB
Org.nr: 556341-5321
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i finans- och ekonomi- frågor och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Darkwater HB
Org.nr: 969775-9208
Ekonomiska och juridiska konsulttjänster.
E.Lundin Redovisning AB
Org.nr: 556561-4111
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Engbloms Enterprise AB
Org.nr: 556328-4842
Bolaget skall bedriva Bygg-Snickeri-Renovering-Rivning- Måleri- Entreprenad-Personaluthyrning samt Event
Frontplay Sweden AB
Org.nr: 556945-4472
Bolaget avser att främst driva handel med profilkläder och presentreklam men även driva import, design och försäljning av kläder, textilier och accessoarer under eget varumärke samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget sk ...
Fryskap AB
Org.nr: 556541-9420
Bolaget skall bedriva detaljhandel med dagligvaror inriktat främst på frysta produkter och därmed förenlig verksamhet samt bedriva handel med sport- och fritidsartiklar och fiskeutrustning samt konsultverksamhet inom för ...
G. Schneider Hotellkonsult AB
Org.nr: 556443-7217
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom restaurang och hotellbranschen samt handel med hotell och restaurangrörelse, handel med värdepapper, förvaltning av fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Global Group ekonomi och administrations- konsulterna i Stockholm HB
Org.nr: 969766-7807
Företaget ska erbjuda kunder att ansvara för deras redovisning, bokföring, löner och administration. Företaget ska erbjuda kunder rådgivning inom redovisning, bokföring, löner och administration. Företaget ska erbjuda ku ...