Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Trollhättan

4L-tech AB
Org.nr: 556870-4349
Bolaget ska idka rådgivning, konsultation, utbildning och service samt annan förenlig verksamhet med anknytning till navigation, sjöfart, teknik, data, transport, ergonomi, hälsovård, ekonomi och marknadsföring. Bolaget ...
AJ Capital AB
Org.nr: 556281-1215
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom ekonomi, administration och affärsutveckling samt bedriva utbildningsverksamhet inom sagda områden, utföra uppdrag för uppdragsgivare och därmed förenlig verksa ...
AJ Controller AB
Org.nr: 556580-8804
Bolaget skall bedriva yrkesmässig redovisningsbyrå, ekonomi- och skatterådgivning, konsultverksamhet i samband med företagsöverlåtelser, företagsmäkleri, äga och utveckla varumärket tillhörande verksamheten samt därmed f ...
AMBICON AB
Org.nr: 556443-2309
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi samt bedriva uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.
Asta Ekonomi & Rådgivning AB
Org.nr: 556917-6125
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Blaxtorp Invest AB
Org.nr: 556555-6031
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, handel med värde- papper, floristverksamhet, konsultverksamhet och utbildning inom florist, florist, hårvård, kroppsvård, entreprenörskap, administration och ekonomi samt idka ...
Christer Svensson Redovisnings AB
Org.nr: 559026-0823
Aktiebolaget ska bedriva ekonomi- och redovisningsverksamhet
COMDEVO GROUP AB
Org.nr: 556977-9894
Bolaget ska bedriva vård och omsorg gentemot barn och vuxna, teknisk utveckling, konsultverksamhet inom teknik, dataprogrammering och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Coompanion Fyrbodal EF
Org.nr: 716409-8639
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att tillhandahålla medlem rådgivning, informations och utbildningstjänster samt bedriva därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. I sin v ...
CRAFT Centre Fastighets AB
Org.nr: 556560-4070
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, aktier och övriga värdepapper, bedriva fastighetsskötsel och även bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, bygg- och industriservice samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikontoret i Väst AB
Org.nr: 556731-5089
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, skatterådgivning, utbildning samt affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Farmartjänst i Lilla Edet ek. för.
Org.nr: 716447-8070
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom förmedling av arbetsuppdrag till medlemmarna vilka deltar med egen arbetsinsats och genom utförande av tjänster.
Gesab Academy AB
Org.nr: 559024-3969
Aktiebolaget ska bedriva utbildningsverksamhet för yrkeshögskolan inom data, Cad, Cad-Cam, konstruktion, management, tekniska språk, ekonomi, juridik och därmed förenlig verksamhet.
Gesab Link 2 Education AB
Org.nr: 556866-9310
Aktiebolaget ska bedriva utbildningsverksamhet inom data, cad, cad-cam, konstruktion, management, språk, ekonomi, juridik, systemutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Greentech Management KB
Org.nr: 969715-1661
Konsulttjänster inom management, marknadsföring och ekonomi.
Grön Säkerhetskonsult AB
Org.nr: 559033-7910
Bolaget skall, självt eller genom dotterbolag, bedriva konsult- tjänster och förmedling av konsulttjänster inom säkerhets- och försvarsbranschen mot offentlig sektor, äga och förvalta fast och lös egendom samt ävensom id ...
HEM Invest i Trollhättan AB
Org.nr: 556917-5580
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, ledarskap, hälsa och friskvård, styrelseuppdrag samt äga och förvalta aktier. Bolaget ska även äga fastigheter och bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig v ...
Henrik Björnfot Konsult AB
Org.nr: 556914-7357
Bolaget skall bedriva konsultation inom restaurang, grafisk design, fotografering samt handel med värdepapper.
iCollect AB
Org.nr: 556676-6878
Bolaget ska bedriva inkassoverksamhet, juridisk uppdragsverksamhet, kameral uppdragsverksamhet, fakturaservice, reskontrasercice samt därmed förenliga verksamheter. Bolaget ska också bedriva finansieringsverksamhet genom ...
Jessica Andersson Musik Entertainment AB
Org.nr: 556652-4863
Bolaget skall bedriva musikunderhållning samt därmed förenlig verksamhet.