Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Skövde

AL Hälsa & Friskvård i Skövde AB
Org.nr: 556823-3125
Bolaget ska bedriva medicinsk konsultverksamhet, hud- och kroppsvård, medicinsk fotvård, massage och behandlingar, försäljning av hud- och fotrelaterade produkter handel med värdepapper, konsultverksamhet avseende ekonom ...
Alegu Affärspartner AB
Org.nr: 556734-9658
Aktiebolaget ska bedriva konsultation inom ekonomi, administration, organisation, management, kapitalplacering och därmed förenlig verksamhet. Slutligen ska bolaget bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksam ...
ALFRIDA Consulting AB
Org.nr: 556908-9435
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
B.Kenne Konsult AB
Org.nr: 556369-7118
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och juridik.
BjörkLind Skog Miljö Design EF
Org.nr: 769628-3972
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att sälja tjänster och produkter inom skog, miljö och design.
Blomgren Green Service AB
Org.nr: 559010-7032
Bolaget ska bedriva hushållsnära tjänster och lokalvård, som riktar sig till både privatpersoner och företag. Flyttstädning, flytthjälp och fönsterputsning. Trädgårdstjänster såsom blomsterskötsel, gräsklippning och häck ...
Bokföringsbyrån Kontrollremsan AB
Org.nr: 556674-3489
Bolaget skall bedriva tillhandahållande av redovisningstjänster, konsultationer inom ekonomi och beskattning samt idka därmed förenlig verksamhet.
BSP Consulting AB
Org.nr: 556925-8972
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom företagande, sport och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Byggnadsförvaltarna i Skaraborg AB
Org.nr: 556572-6055
Bolaget skall bedriva teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning, tillhandahålla konsulttjänster vad gäller teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning samt svara som kommissionär för uppdragsgivare som önskar lägga ut ...
Eddy Consulting AB
Org.nr: 556934-7668
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom restaurangnäringen samt därmed förenlig verksamhet.
EHS konsult AB
Org.nr: 556856-6003
Konsultverksamhet inom miljö, hälsa och säkerhet.
Ekonomivis i Väst AB
Org.nr: 556944-5314
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på stöd och utveckling inom områdena ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Elins Sportclub AB
Org.nr: 556909-2231
Bolaget skall bedriva gym och träningsverksamhet. Solarium och massagesängar kommer även ingå. Massage, kiropraktor och osteopat kan även förekomma samt därmed förenlig verksamhet.
ELLWE i Skövde AB
Org.nr: 556283-0694
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, konsultverksamhet inom ekonomi, marknadsföring, företagslednings- och organisationsfrågor samt därmed förenlig verksamhet.
Finansportalen AB
Org.nr: 556727-2827
Bolaget skall utveckla och driva en digital webplats på internet om ekonomi i allmänhet och privatekonomi i synnerhet mot konsument- och företagsmarknaden samt därmed förenlig verksamhet.
Forsbergshuset AB
Org.nr: 556847-0370
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta och förädla varumärket, konsulttjänster inom fastigheter samt mäkleri, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt bedriva förmedling av fastigheter, rörelser och akt ...
Företagsmäklarna i Skaraborg AB
Org.nr: 556952-5917
Bolaget skall bedriva företagsförmedling, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Idomenico AB
Org.nr: 556647-5793
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighets- förvaltning, handel med värdepapper samt konsultverksamhet inom säkerhet, juridik och ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Johan GO Invest AB
Org.nr: 556977-6924
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av värdepapper, att utöva tjänster inom företags administration jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Karl Johan Invest AB
Org.nr: 556802-5414
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom butikshandel och restaurang samt äga och förvalta värdepapper inom restaurang och underhållning och därmed förenlig verksamhet.