Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Skellefteå

ALAB Utveckling AB
Org.nr: 556937-0769
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och resursuthyrning inom området ekonomi och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Allrob AB
Org.nr: 556770-0785
Bolaget ska äga, köpa och försälja värdepapper och fastigheter samt bedriva restaurangverksamhet, import av alkoholhaltiga drycker, konsulttjänster inom restaurang och företagsekonomi, uthyrning av lokaltillbehör och där ...
Anna Ängvall AB
Org.nr: 556877-1637
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom ekonomi och administration samt organisationsutveckling. Äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Artistkontoret i Skellefteå AB
Org.nr: 556705-7053
Aktiebolagets verksamhet ska vara att verka inom artist- och musikförmedling främst till företag och organisationer.
Balanserad Företagsutveckling Skellefteå AB
Org.nr: 556850-2461
Bolaget skall bedriva tjänster inom områdena ekonomi, administration, redovisning, utbildning, informationsteknologi, uthyrning av personal, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verks ...
Bogardi Företagsvärdering AB
Org.nr: 556807-9809
Bolaget skall utföra uppdrag avseende företagsvärdering, företagspresentationer, bokföringstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Call Sign Sierra Lima AB
Org.nr: 556955-0303
Bolaget ska bedriva marknadskommunikation, media, företag- profilering, grafisk design, konsultation inom inredningsområdet, formgivning, konstnärlig verksamhet, affärsrådgivning inom ekonomi och företagsledning, äga och ...
Calor AB
Org.nr: 556956-3959
Bolaget ska bedriva marknadskommunikation, media, företagsprofilering, grafisk design, konsultation inom inredningsområdet, konstnärlig verksamhet, affärsrådgivning inom ekonomi och företagsledning, äga och förvalta värd ...
Ceasarion AB
Org.nr: 556859-8097
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsutveckling, utbildningsverksamhet samt förvalta aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Channel Street Holding AB
Org.nr: 556957-3784
Bolaget ska bedriva marknadskommunikation, media, företagsprofilering, grafisk design, konsultation inom inredningsområdet, formgivning, konstnärlig verksamhet, affärsrådgivning inom ekonomi och företagsledning, äga och ...
Chrieva Finans AB
Org.nr: 556875-1290
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi, värdepappershandel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Consultec Group AB
Org.nr: 556385-6300
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva data-, ekonomi- och byggkonsultverksamhet och därmed förenlig konsultverksamhet, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt handel med marknadsnoterade värd ...
Decerto AB
Org.nr: 556683-8180
Bolaget skall bedriva företagsförmedling samt därmed förenlig verksamhet.
Delete Sweden AB
Org.nr: 556878-4705
Bolaget ska bedriva verksamhet inom köp och försäljning av företag, konsultverksamhet avseende rådgivning till portfölj- bolag, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ekonomirådgivning i Norr KB
Org.nr: 969747-4618
Rådgivning inom ekonomi och skatter.
Fahlgren Innovation AB
Org.nr: 556870-6971
Bolaget ska bedriva resurskonsultering och systemutveckling inom IT, handel med värdepapper och fastigheter, rådgivning inom ekonomi och företagsledningsfrågor samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fallskyddsteamet i Norrland AB
Org.nr: 556919-6867
Aktiebolaget ska bedriva tjänster och sälja produkter inom fallskydd samt därmed förenlig verksamhet.
Hahr & Werkmäster AB
Org.nr: 556809-6092
Bolaget ska bedriva läkarverksamhet, konsultverksamhet till företag och organisationer inom områdena personalutveckling, information och event samt fotograferingsuppdrag och försäljning av bilder samt därmed förenlig ver ...
Hedwigstaden AB
Org.nr: 556426-4611
Bolaget skall bedriva revision och revisionsnära tjänster, rådgivning och konsultationer inom ekonomi- och skatteområdet.
Hermestra AB
Org.nr: 556769-8575
Bolaget ska äga, köpa och försälja värdepapper och fastigheter samt bedriva restaurangverksamhet, import av alkoholhaltiga drycker, konsulttjänster inom restaurang och företagsekonomi, uthyrning av lokaltillbehör och där ...