Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Köping

Andens Bokföring AB
Org.nr: 556832-6168
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi, uthyrning personal, egen kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet
Björkstakonsulterna HB
Org.nr: 969683-3095
Handel med varor såsom lös egendom och konsulttjänster inom lantbruk, även sällskapsdjur, hästnäring, industri och it.
Bostadshuset Fastigheter i Malmö AB
Org.nr: 556471-7311
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, förmedling av fastigheter och bostadsrätter samt modellverksamhet via internet och därmed förenlig verksamhet.
Coned AB
Org.nr: 556773-9940
Bolaget ska bedriva transportrelaterade utbildningar samt konsultation i företagande och PR, lobbying och politiskt arbete samt därmed förenlig verksamhet.
Dilato Ekonomi & Företagsutveckling AB
Org.nr: 556956-3512
Erbjuda tjänster, produkter och utbildning inom ekonomi och verksamhetsstyrning och därmed förenlig verksamhet. Erbjuda tjänster, produkter och utbildning inom fastighetsekonomi samt köp och försäljning av fastigheter sa ...
Ekonomihuset CNJ HB
Org.nr: 969758-3152
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration och därmed förenlig verksamhet.
Ekonomihuset i Köping KB
Org.nr: 969645-9651
Konsultverksamhet inom ekonomi, administration, utbildning, fastighetsöverlåtelser, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Global Soccer Management Sweden AB
Org.nr: 556541-6178
Bolagets verksamhet skall vara konsultverksamhet inom idrott, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Italy By Wine AB
Org.nr: 556860-0257
Aktiebolaget ska bedriva vinprovningar och resor till vingårdar i Italien och andra vinproducerande länder, arrangera företagsevent, bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning av IT-tjänster samt därme ...
J & J Partner HB
Org.nr: 969615-4260
Bokföring och redovisning, utbildning inom ekonomi- och dataområdet, installationer samt övrig konsultation inom databranschen.
Koping Two Estate AB
Org.nr: 556538-7973
Bolaget skall bedriva koncernledning och koncernservice till verksamheter i gruppen. I området koncernservice finns funktionerna, ekonomi, marknadsföring samt produkt- och produktionsutveckling. Bolaget kan även delta i ...
Kramsta Fastighets AB
Org.nr: 556751-1166
Aktiebolagets verksamhet ska vara att: - förvalta kommersiella fastigheter - konsult inom ekonomi riktad mot företag - handel med värdepapper samt - därmed förenlig verksamhet.
Petterssons All i Mälardalen AB
Org.nr: 556947-3613
Bolaget skall bedriva healing, coachning, aktivitetssamordning, teambuilding och eventarrangemang liksom konsultativ verksamhet inom IT, administration, ekonomi och personlig utveckling, turismverksamhet, hushållsnära tj ...
REDITUM AB
Org.nr: 556507-9984
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av väderinstrument, tillhandahålla mediala utbildningar och rådgivningar, bedriva försäljning av medial litteratur, idka healing och djur- kommunikation samt därmed förenlig verksamhe ...
Scandinavian Investment Promotion AB
Org.nr: 556964-1821
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företags- organisation.
Sedvalls Affärsutveckling AB
Org.nr: 556673-5618
Föremålet för bolagets verksamhet är företagsekonomisk rådgivning och utbildning inom ekonomi och marknadsföring, kvalificerad byggnadsvård och konsultationer inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Spektriz Fastighet & Ekonomi AB
Org.nr: 559013-6056
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara konsultverksamhet inom fastighet och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Stockholm bygg och maskiner AB
Org.nr: 556836-1421
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom administration, finansiella tjänster, event och nöjesindustrin samt äga och förvalta värdepapper och andra ekonomiska instrument och bygg och entreprenadmaskinuthyrning samt därme ...
Sören Pettersson Konsult AB
Org.nr: 556424-3490
Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet samt konsulterande verksamhet inom ekonomi samt handel med värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
TK's Training & Trading AB
Org.nr: 556874-5748
Bolaget ska tillhandahålla vapenutbildningar-, självskydds- utbildningar och kursverksamhet för poliser, militärer, tullare, säkerhetspersonal, väktare, sportskyttar, företag och privat- personer. Bolaget ska även bedriv ...