Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Karlstad

Addera Liljemark AB
Org.nr: 556630-0066
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Admia AB
Org.nr: 556917-2124
Bolaget skall erbjuda redovisningstjänster, rådgivning och ut- bildning inom ekonomi, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Affärsbolaget Västmanland AB
Org.nr: 556837-8979
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet i första hand i Västmanland genom att tillhandahålla kvalificerade ekonomi och redovisnings- tjänster till företag och organisationer, i syfte att stödja och utveckla kundens ekonomipr ...
Alba Engineering AB
Org.nr: 556776-4054
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom området fordonsgasstationer rörande upphandling, systemdesign samt förmedling av mekaniska komponenter med avseende på fordonsgassteknik och därmed förenlig ver ...
ALFGE Invest AB
Org.nr: 556667-9618
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom, värdepapper samt konsultverksamhet i företagsledning, ekonomi och data samt därmed förenlig verksamhet.
ALP Konferens & Mässarrangör AB
Org.nr: 556581-9280
Bolaget skall utföra konferens- och mässarrangemang, uppdrag och projekt inom områden såsom miljö- och naturvetenskap, folkhälso- vetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi, energi och energiteknik, kost och livsmedel samt fo ...
Alsters Tegelbruk AB
Org.nr: 556919-3195
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi och organisation samt förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Apecs Studentkonsulter AB
Org.nr: 556978-5644
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, teknik, ekonomi, administration samt annan förenlig verksamhet.
ARIMO AB
Org.nr: 556722-8910
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ekonomi och fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt bedriva import och distribution av livsmedel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Auto Consult i Karlstad AB
Org.nr: 556671-3771
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med fordon, två-, tre och fyrhjuliga, samt husvagnar, husbilar och båtar. Bedriva handel med reservdelar och tillbehör till dessa fordon samt utföra reparationer. Uthyrning ...
Axel Management AB
Org.nr: 556626-6002
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på management, ekonomi, administration, friskvård och utbildning jämte därmed förenlig verksamhet.
Bengt Lenger AB
Org.nr: 556295-8248
Bolaget skall bedriva konsultationer inom ekonomi- och databranschen, massagebehandlingar och utbildning inom området, idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bergslagens Ekonomi & Konsult AB
Org.nr: 556544-5771
Aktiebolaget ska bedriva redovisning och konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
BG Bengtner Consulting AB
Org.nr: 556604-2452
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom ledarskap, ekonomi, verksamhetsutveckling, uppbyggande av innovationssystem och därmed förenlig verksamhet, samt handel med värdepapper.
Blötbergets Mekaniska Verkstad AB
Org.nr: 556195-8215
Bolaget ska bedriva konsultationer i ekonomi- och skogsfrågor, mekanisk verkstad, förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bogus Redovisning AB
Org.nr: 556407-4408
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster, konsultation inom ekonomi och redovisning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bokföringshuset KW AB
Org.nr: 556684-2448
Aktiebolaget ska bedriva redovisning, konsultation inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Bärsta Redovisningsbyrå HB
Org.nr: 916912-6597
Redovisning, utbildning inom ekonomi jämte därmed förenlig verksamhet.
Carl Ward AB
Org.nr: 556956-9360
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotterbolag tillhandahålla koncerngemensamma funktioner avseende ekonomi och företagsledning samt förvalta värdepapper, lös och fast egendom jämte därm ...
CC - Corpus Ekonomi HB
Org.nr: 969753-0815
Bolaget skall bedriva konsultrörelse inom ekonomi och fastighetsförvaltning.