Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Ingarö

100 Plus AB
Org.nr: 556726-2075
Bolaget, har till föremål för sin verksamhet att bedriva verksamhet inom media avseende försäljning, produktion och distribution inom TV, radio och andra distributionsformer, bedriva investeringsverksamhet inom olika ind ...
AB UNDZU KONSULT
Org.nr: 559033-5237
Aktiebolaget ska sälja konsulttjänster inom ekonomi och IT.
Aktiebolaget Konsultfirma Lars E. Goldberg
Org.nr: 556532-3796
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel och konsultation inom ekonomi, data och bridge samt idka därmed förenlig verksamhet.
ALLTRON AB
Org.nr: 556197-1903
Bolaget skall bedriva försäljning av radio och TV, samt konstruktion, försäljning och montering av larm- och passersystem och därmd förenlig verksamhet.
AW2 Konsulter AB
Org.nr: 556556-9976
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet samt utbildning inom ekonomi och affärsutveckling samt handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bengt Bonnier Affärsutveckling AB
Org.nr: 556312-3164
Bolaget skall ha till ändamål att bedriva konsultverksamhet inom organisation och ekonomi, verksamhetsutveckling för näringsliv och offentlig förvaltning, handel med bolag, fastigheter och värdepapper samt därmed förenli ...
Bilaton AB
Org.nr: 556961-5148
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration, beskattning, utbildning och därmed förenlig verksamhet.
Blå Huset Konsulting HB
Org.nr: 969744-5816
Konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning.
Coleum ekonomistyrning AB
Org.nr: 556280-0929
Bolaget ska bedriva konsultationer inom ekonomi, IT och management, författande av barnböcker samt därmed förenlig verksamhet.
Diversi Stockholm AB
Org.nr: 556767-7124
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom juridik, ekonomi och fastighetsförvaltning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Effocus AB
Org.nr: 556969-7492
Bolaget ska bedriva konsultation inom verksamhetsstyrning och försäljning av IT-stöd: administrations-, och organisationsfrågor, projektledning, ekonomi och data. Företaget kan även bedriva handel och förvaltning av värd ...
ENIREDO AB
Org.nr: 556623-5726
Bolaget skall bedriva uthyrning av konsulttjänster inom företagsadministration, ekonomi och redovisning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Fager Ekonomi & Redovisning AB
Org.nr: 556841-8213
Bolagets verksamhet är redovisnings- och konsultverksamhet inom ekonomi och företagsutveckling, musik- och sångunderhållningsverksamhet, byggverksamhet och fastighetsskötsel, äga och förvalta aktier samt därmed förenliga ...
Femham AB
Org.nr: 556256-3436
Bolaget skall bedriva förmögenhetsförvaltning, konsultverksamhet inom IT, ekonomi och hälsa ävensom därmed förenlig verksamhet.
Geivald Consulting AB
Org.nr: 556935-2031
Bolaget ska bedriva konsultation och utbildning inom Human Resources området: Talent Management, Business Coaching, HR Interim, Employer Branding, individuell coaching för företag och privatpersoner, rekrytering, ledarut ...
Gurami Utveckling AB
Org.nr: 556518-8595
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom ekonomi, IT samt kommunikation och även idka därmed förenlig verksamhet.
HBet Kryss Produktion
Org.nr: 969762-2190
Catering, utbildning, projektledning, produktionsledning, eventverksamhet, management av artister, skådespelare, föreläsare, kökskonsult. Snickeri, båtbyggeri och renovering av båtar.
IDÉHUSET ANNO 1969 AB
Org.nr: 556801-1372
Bolaget ska verka som säljare och projektledare för hus och fastigheter och därtill förenlig verksamhet. Inköp och försäljning av mark fastigheter och entreprenader. Skapa, sälja och producera event och marknadsaktivitet ...
Info-Teknik/Info-Invest i Täby AB
Org.nr: 556242-1064
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi-administration, företagsledning, äga, förvalta och bedriva handel med aktier och värdepapper samt förvaltning av fast egendom. Därjämte skall bolaget bedriva försäljni ...
JOPF Financial Access AB
Org.nr: 556501-5624
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende försäkringar och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.