Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Hägersten

A.F.T Ekonomi AB
Org.nr: 556779-6700
Aktiebolaget ska bedriva redovisning och bokföring för ett antal klienter främst artister och filmbolag, försäljning av present- artiklar och därmed förenlig verksamhet.
AB Merculor
Org.nr: 556665-5337
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och innovation samt uthyrning av kvalificerad innovations, ekonomi och redovisnings personal samt därmed förenlig verksamhet. I tillägg till detta ska bolaget bedriva ...
Accentit AB
Org.nr: 556767-8353
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva försäljning av varor och tjänster inom management, ledarskap och personlighets- utveckling, projektledning, ekonomi, It-support, datasäkerhet, audio och video, inrednig och home ...
Active City Moving i Stockholm AB
Org.nr: 556704-0307
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom logistik och transport, utföra transporter samt montering inredning. Uthyrning av lagerhållning, transporter, maskiner samt personal. Lokalvård. Köp och försäljning av fastigh ...
Af Lonek Konsulter AB
Org.nr: 556945-8002
Lön-, Ekonomi- Administrationstjänster för små till medelstora företag
AffärsStudion Stockholm AB
Org.nr: 556921-6848
Konsultverksamhet i ekonomi och organisation samt därmed förenlig verksamhet. Ägande, förvaltning samt uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet
Affärsvis AB
Org.nr: 556840-7745
Aktiebolaget ska sälja tjänster inom företagsledning, ekonomi och administration, samt äga och förvalta fast och lös egendom.
Aktiebolaget Aristo Konsult
Org.nr: 556302-3083
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom revision, ADB, ekonomisk-juridisk rådgivning och skatteplanering samt driva handel med värdepapper, konst och antikviteter.
Aktiebolaget Patentmetoder
Org.nr: 556041-1992
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi- och dataområdena, äga och eller förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Wernberg & Partners
Org.nr: 556990-4849
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management, redovisning, skatt och ekonomi, äga och förvalta värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
All Ekonomi i Stockholm AB
Org.nr: 556902-0166
Bolaget skall bedriva bokföringsverksamhet, ekonomisk rådgivning, fakturahantering, inkasso, handel och förvaltning av fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
AM Carlsson Consulting AB
Org.nr: 556978-6345
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet, eventverksamhet samt äga och förvalta värdepapper för egen räkning och därmed förenlig verksamhet.
Anacot AB
Org.nr: 556732-4636
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi, juridik, marknadsföring och strategi samt bedriva produktion av media och design såsom film, konst, inredning, musik, tv och internet och därmed förenlig verksam ...
AOOG AB
Org.nr: 556931-6895
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom restaurang, festival, event. Bolaget kommer även bedriva diverse underhållnings verksamheter, som t.ex DJ, konferencier.
B Bergman Ekonomi HB
Org.nr: 916515-3470
Ekonomisk och administrativ konsultverksamhet och service
Besara Invest AB
Org.nr: 556721-7558
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsulttjänster inom ekonomi, företagsutveckling, handla med värdepapper, handla med fastigheter, investera i aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Black Bull Construction AB
Org.nr: 556905-7713
Verka inom bygg, entreprenad och fastighetsbranschen. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - direkt eller genom dotterbolag - bedriva entreprenadarbete och bemanning inom bygg- och fastighetsbranschen. Men äve ...
Blackbriar AB
Org.nr: 556805-6906
Företaget erbjuder tjänster inom rekrytering, ledning och försäljning. Bolaget bedriver även verksamhet inom konsultbranschen och ägande i andra aktiebolag och därmed förenlig verksamhet.
Bodani AB
Org.nr: 556841-0830
Företaget bedriver i huvudsak säljkonsultjänster inom Field Marketing och Event Marketing.