Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Falun

59min AB
Org.nr: 559006-6261
Konsultverksamhet inom trafik, forskning och innovation, kultur och planering
A B Barle AB
Org.nr: 556831-0766
Bolaget skall bedriva verksamhet med inriktning på text- produktion, journalistik, redigering och reklam, rådgivning beträffande ekonomi, redovisning och organisation, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva d ...
A-nova Kvalitet AB
Org.nr: 556974-9731
Bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av produkter och konsulttjänster avseende verksamhetsutveckling, rådgivning, utbildning och revisionsverksamhet inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt äga och förva ...
AdministrationService i Falun AB
Org.nr: 556902-6551
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
AFFÄRSkompetens i FalunHB
Org.nr: 916941-4498
Konsultverksamhet inom ekonomi och data.
Anjawe AB
Org.nr: 556022-4528
Bolaget skall bedriva ekonomi konsultationer med inriktning på redovisning och beskattning. Företagsbildningar, löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar, deklarationer och löner samt därmed förenlig verksamhet.
Arkiv-Bibliotek-Musei Produkter Sverige AB
Org.nr: 556719-5473
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och utveckling av arkivbeständiga produkter för arkivering på kort och lång sikt, av dokument, foto, datamedia och mikrofilm. Försäljning och installation av skan ...
Backarp Konsulter AB
Org.nr: 556424-9513
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom flyg, management och företagsförmedling, handel med värdepapper. Äga och förvalta företag, fastigheter och lös egendom. Arrangera och förmedla konferenser och d ...
Baol AB
Org.nr: 556807-3018
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration, IT-tjänster, förvaltning av värdepapper samt detaljhandel och tjänsteutövning inom sport och idrott samt därmed förenlig ...
BAS Redovisningskonsult HB
Org.nr: 916608-0045
Konsultverksamhet inom redovisning, administration, skatter, ekonomi och därmed jämförlig verksamhet.
Berggren Ekonomi AB
Org.nr: 559030-5115
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation inom ekonomi och administration samt bokföring, bokslut och deklarationer och därmed förenlig verksamhet.
C Bruhn Miljökonsult AB
Org.nr: 559029-7577
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom miljöteknik. Företaget ska erbjuda konsulttjänster inom miljöutredning och fältprovtagning. Företaget ska utföra och förmedla provanalyser, riskbedömningar, miljösaneringar ...
Cinrid Management AB
Org.nr: 556551-2836
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och företagsledning samt därmed förenlig verksamhet.
Colligio AB
Org.nr: 556765-1004
Bolaget ska utveckla och sälja konsulttjänster inom upphand- lingsområdet med syfte att på uppdrag anskaffa varor 'ocheller tjänster som är avsedda för upphandlande 'enhetermyndigheter, på uppdrag genomföra offentlig upp ...
Dahlströms Arbetsmiljö och Ekonomi AB
Org.nr: 556896-2533
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom arbetsmiljötjänster och ekonomi, vidare skall bolaget förvalta fast och lös egendom samt där med förenlig verksamhet.
Dala Sports Academy Ekonomiska förening
Org.nr: 769629-1868
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i samarbete bedriva forskning och utveckling, tjänste- och produktutveckling, utbildning samt produkt- och tjänsteverifiering för att ska ...
DMA, Dala Miljö och Anläggningsteknik AB
Org.nr: 556778-3229
Bolaget ska bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom områdena miljö- och anläggningsteknik, viss värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Eberstål Konsult AB
Org.nr: 556394-8230
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom restaurangbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Ecofront Ekonomi & Redovisning AB
Org.nr: 556808-4791
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation inom ekonomi och administration samt bokföring, bokslut och deklarationer, och därmed förenlig verksamhet.
EcSis Ekonomi AB
Org.nr: 559035-4626
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation inom ekonomi och administration samt redovisning, bokslut och deklarationer och därmed förenlig verksamhet.