Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Falkenberg

Aktiebolaget Oreborg
Org.nr: 556204-4577
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, provisions- försäljning och agenturverksamhet inom byggmaterialbranschen och leasingverksamhet inom de administrativa och grafiska branscherna och bedriva utbildning och kons ...
Andox AB
Org.nr: 556814-2656
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet samt utbildningsverksamhet inom ekonomi, företagsledning, affärsutveckling och organisation. Bolaget skall vidare bedriva uthyrning av arbetskraft och därmed förenlig verksa ...
Ascia AB
Org.nr: 556317-9430
Bolaget bedriver handel, import och export, med industriverktyg och inredningar för kontor och hem, konsultationer inom företagsledning, marknadsföring och ekonomi samt förvaltning av värdepapper och fastigheter och därm ...
CED Försäkring AB
Org.nr: 556513-0662
Bolaget skall idka konsultverksamhet inom försäkring och ekonomi ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper.
ClaRit Trading AB
Org.nr: 556863-0916
Aktiebolaget ska bedriva evenemangsrådgivning-försäljning inom restaurang och nöjesbranschen, företagskonsultationer inom personal och ledningsfrågor, handel-förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Coompanion - Kooperativ Utveckling i Halland, EF
Org.nr: 769602-0705
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att: tillhandahålla medlems- och företags- rådgivning, informations- och utbildningstjänster samt bedriva därmed sammanhängande och förenlig v ...
Ekonomiservice i Halland AB
Org.nr: 556721-9240
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom juridik, ekonomi, produktion av redaktionellt material till dagspress, förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomistugan Marie Gustafsson AB
Org.nr: 556933-8626
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bokföring och ekonomi, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Emmen FörvaltningsAB
Org.nr: 556388-9459
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Essus AB
Org.nr: 556685-9822
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultationer inom ekonomi, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Fagerberg enterprises AB
Org.nr: 556701-2959
Föremålet för bolagets verksamhet är bloggverksamhet, coaching, konsult inom ekonomi, tillverkning och försäljning av kläder, handel med trädgårdsprodukter, prydnadsprodukter, kropps- och skönhetsprodukter, äga och förva ...
Farmartjänst Falkenberg ek.för.
Org.nr: 716408-3060
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom andra. 1) Bereda medlemmarna kompletterande arbetsuppgifter utanför deras landsbygdsföretag och med användande av maski ...
Företagsledning Håkan Edvardsson AB
Org.nr: 556536-9617
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fast egendom och värdepapper och annan förmögenhets- förvaltning. Bedriva konsulterande verksamhet inom ekonomi och företagsledning ävensom idka ann ...
Förvaltningsaktiebolaget Motorn
Org.nr: 556360-7786
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Green's Civilvakt & Konsult AB
Org.nr: 556866-0434
Aktiebolaget ska bedriva ordningsvakt och säkerhetstjänster, konsultverksamhet avseende säkerhet-alkohol-drogpolicy, massage och friskvård, konferens och bokningsservice, fastighetstillsyn, konsult-instruktörtjänster avs ...
Hallands Lagercenter AB
Org.nr: 556264-3113
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultationer inom företagsledning, ekonomi, och marknadsföring, uthyrning av lokaler, lagerverksamhet, transporter, samt handel med fjäderprodukter och därmed förenlig verksamhet. V ...
HBet LIAMA
Org.nr: 916440-7927
Konsultverksamhet inom verksamhetsområdena organisation, teknik och ekonomi samt hårvård samt därmed förenlig verksamhet. Föreläsningar, bildvisning, sång och musikunderhållning och därmed sammanhängande verksamhet.
Jan-Erik Rosenberg Development AB
Org.nr: 556995-7979
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet huvudsakligen med inriktning på kemi, ekonomi och affärsutveckling.
JieM Konsult AB
Org.nr: 556644-0748
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom brand'säkerhetsområdet avseende brandskadebegränsningar inom industri och övriga verksamheter, cateringverksamhet, arrangera studie- konferenseresor inom Sverige och utlandet, f ...
Kosmonaut Events AB
Org.nr: 556570-6065
Bolaget skall bedriva marknadsföring genom event marketing, äga och förvalta immateriella rättigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.