Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Enskede

Affinator Konsult AB
Org.nr: 556582-0734
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration och IT-området samt äga och förvalta värdepapper och idka därmed förenliga verksamheter.
AHF HockeyAllsvenskan AB
Org.nr: 556662-3210
Bolaget ska marknadsföra HockeyAllsvenskan genom att exploatera rättigheter som tillkommer deltagare i HockeyAllsvenskan, verka för att utveckla varumärket HockeyAllsvenskan såväl sportsligt som kommersiellt, tillhandahå ...
AB Johan Englund & Co
Org.nr: 556432-0660
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom data, ekonomi och musik samt därmed förenlig verksamhet.
Almanik AB
Org.nr: 556889-1245
Bolaget ska bedriva mediaproduktion av böcker och annat tryckt material, fotografering, reportage och grafisk formgivning, restaurang- och barverksamhet, framtagande och försäljning av egendesignade alkoholhaltiga drycke ...
Amatyp AB
Org.nr: 556857-4676
Import av bilar, husbilar, husvagnar, reservdelar samt övriga fritidsrelaterade produkter. Förvalta och äga värdepapper, fastigheter och annan fast och lös egendom. Insamling av icke farligt avfall. Uthyrning av fastighe ...
Andersson Brunius AB
Org.nr: 556591-7415
Bolaget skall bedriva konsultationer inom ekonomi, ekonomi- styrning, organisation, redovisning och internkontroll ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ANJA Restaurangkonsult HB
Org.nr: 969767-2641
Bedriva konsultverksamhet inom konferens, hotell och restaurangbranschen.
Antares Ekonomikonsult HB
Org.nr: 969608-8880
Konsultverksamhet ekonomi, kommunikation, marknadsföring och PR. Tillverkning och försäljning av kläder och accessoarer samt förvaltning av värdepapper
Arkad Publishing AB
Org.nr: 556886-8433
Bolaget ska bedriva förlagsverksamhet, företrädesvis inom bokbranschen, och upphovsrättighetsförmedling samt därmed förenlig verksamhet.
BCW Konsult AB
Org.nr: 556969-1693
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kvalitets- miljö- och arbetsmiljöområdet för privat och offentlig verksamhet.
Bjurefeldt Konsult AB
Org.nr: 556681-7275
Bolaget ska bedriva konsultversamhet inom ekonomi, handla med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bleckra AB
Org.nr: 556812-7319
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva hälso- och sjukvård, värdepappers- och fastighetsförvaltning, även konsultationer inom administration och ekonomi samt handel med konst, smycken, möbler och antiki ...
Bäckström Group KB
Org.nr: 969734-1460
Konsultativ verksamhet inom ekonomi, försäkring och IT.
Colorstrat AB
Org.nr: 556470-0671
Bolagets verksamhet är marknads- och managementuppdrag. Colour managementtjänster, arkiktet- design och färgsättningstjänter. Import, produktion och försäljning av'färgmålerihjälpmedel, köpa, sälja och förvalta fast egen ...
Cralle AB
Org.nr: 556749-0163
Bolaget ska bedriva event och aktiviteter samt marknadsföring inom motorsporten samt idka därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom byggbranschen
E.M.R. Revision AB
Org.nr: 556066-4186
Bolaget skall bedriva revisionsverksamhet ävensom konsultverksamhet inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
ebede AB
Org.nr: 556733-7182
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och fastighetsaffärer inom sektorerna utbildning, husbyggnad, ekonomi, utveckling av myndigheter'organisationer och miljö och därmed förenlig verksamhet.
Effundo AB
Org.nr: 559022-8796
Redovisning och konsulttjänster inom ekonomi och management.
Eimco Sweden AB
Org.nr: 556507-6774
Bolaget skall bedriva försäljning av processindustriutrustning och system till pappers-, metall- och processindustri, utveckling och formgivning av utrustning för nämnda industrier, konsultativ verksamhet och tjänster in ...
Ekonomgruppen KvP AB
Org.nr: 556704-4564
Konsultationer inom ekonomi och redovisning