Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Distribution i Umeå

AC Fordonsgas AB
Org.nr: 556924-3586
Bolaget ska bedriva distribution av fordonsgas samt därmed förenlig verksamhet.
Aquilo Consulting KB
Org.nr: 916981-4770
Konsultverksamhet inom transport och distribution.
Berglin Distribution i Sverige AB
Org.nr: 556832-0633
Bolaget ska utföra säljuppdrag med försäljning av tjänster, konsultuppdrag inom försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
BygdaNet Vision EF
Org.nr: 769607-6665
Föreningen har till ändamål att främja utbyggnaden av bredband i glesbygd och medlemmarnas ekonomiska intressen genom att projektera, anlägga, driva och utveckla nät, såväl fiberoptiska som trådlösa, för distribution av ...
Conradzons Potatis i Stöcksjö AB
Org.nr: 556392-6293
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, potatisodling med förädling, försäljning och distribution av dessa varor, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, uppfödning, träning och tävling med hästar, samt idka där ...
David Media AB
Org.nr: 556590-9495
Bolaget skall driva mediabolag med inriktning på skivbolag, musikförlag, bokförlag, import och distribution av musikalier, förvaltning av upphovsmannaintäkter inom förlagsverksamhet. Bolaget skall även bedriva försäljnin ...
FitnessPlayer Sweden AB
Org.nr: 556874-8700
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av hårdvara och mjukvara för distribution av ljud, samt därmed förenlig verksamhet.
FMT Metoden Umeå AB
Org.nr: 556835-8187
Bolaget ska bedriva musikproduktion, distribution av läromedel inom musikterapi, köp och försäljning av instrument samt därmed förenlig verksamhet.
Fyrens Vatten EF
Org.nr: 769623-5394
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ansvara för distribution av kommunalt dricksvatten via föreningens ledningsnät till medlemmarna i föreningen.
Grönsaksfabriken Norr AB
Org.nr: 556874-0871
Bolaget skall bedriva förädling, försäljning och distribution av potatis och grönsaker, samt därmed förenlig verksamhet.
HBet Medicinsk informations teknologi i Umeå
Org.nr: 969629-6228
Medicinsk informationsteknologi. Data och analys, databashantering. Inköp, utveckling och distribution av programvaror. Inköp av medicinskt material.
Management och Skog i Umeå AB
Org.nr: 556361-3552
Bolagets ska bedriva konsultverksamhet inom organisation, distribution av programvaror, skogsbruk och handel med skogsprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Nordic Make Up AB
Org.nr: 556875-7008
Företaget skall bedriva handel med kosmetiska produkter. Företaget skall bedriva distribution av kosmetiska produkter.
Qberg AB
Org.nr: 556850-8542
Bolagets verksamhet är att bedriva produktion och distribution av musik och därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta värdepapper.
R. Hedlunds Electronic AB
Org.nr: 556308-6957
Försäljningsuppdrag inom data och telekommunikation. Installation och underhåll av infrastruktur för data och telekom och därmed förenlig verksamhet till både försäljningsuppdrag samt installa- tion och underhållsarbeten ...
Red Meadow Media KB
Org.nr: 969692-4076
Webbside-, multimedia-, media och musikproduktion. Försäljning och uthyrning av därtill relaterade produkter. Förläggning och distribution av musik.
RepellX AB
Org.nr: 556904-1444
Bolaget skall arbeta med innovation, distribution och försäljning av impregneringslösningar och därmed förenlig verksamhet.
RJ Antenn AB
Org.nr: 556583-1632
Bolaget skall bedriva handel med och service av antenn- och elektronikprodukter för antenn, satellit och distribution i kabel-TV-nät samt idka därmed förenlig verksamhet.
Svensk Import & Distribution HB
Org.nr: 969761-2431
Företaget skall bedriva import och distribution av sportprodukter och därmed förenlig verksamhet.
TIKD sweden AB
Org.nr: 556984-1868
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom Produkt'Projekt Management handel och distribution och turistverksamhet samt fastighetsförvaltning och handel med värdepapper.