Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Distribution i Norrköping

AB Super-X
Org.nr: 556572-4936
Bolagets verksamhet är att bedriva import och distribution till återförsäljare och slutkunder av motorcyklar samt reservdelar och tillbehör, handel med verkstadsmaskiner, konsultationer inom hantverk såsom måleri, tapets ...
Apoteksgruppen i Norrköping Nr 1 AB
Org.nr: 556909-9475
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med receptbelagda apoteksvaror, receptfria apoteksvaror och handelsvaror som lämpar sig för försäljning och distribution till konsumenter genom apotek samt d ...
Apoteksgruppen i Norrköping Nr 2 AB
Org.nr: 556902-8755
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med receptbelagda apoteksvaror, receptfria apoteksvaror och handelsvaror som lämpar sig för försäljning och distribution till konsumenter genom apotek samt d ...
BoHär AB
Org.nr: 556311-8867
Bolaget ska vara verksamt inom följande områden: a. Skrivcentral. Framställning,tryckning och distribution av tryckalster, litteratur samt videofilm. b. Handel med värdepapper inom och utom VPC, c. Drift av konstgalleri. ...
EO Sverige Distribution AB
Org.nr: 556899-6531
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av glasögonbågar och synhjälpmedel.
FirstFiber AB
Org.nr: 556875-8220
Bolaget ska producera fiberbaserade nätverk som transporterar data för tjänster avseende informationsteknologi och multimedia. Bolaget ska också bedriva distribution och försäljning av teknisk utrustning och tjänster för ...
FirstNet Solution in Sweden AB
Org.nr: 556586-8535
Bolaget skall bedriva distribution och försäljning av teknik och tjänster inom bredband och trådlös kommunikation och därmed förenlig verksamhet.
fischer Sverige AB
Org.nr: 556718-1770
Bolaget skall bedriva export, import och distribution samt handel av metall- och plastvaror, i synnerhet fästanordningar samt därmed förenlig verksamhet.
Gluten Free Choice Sverige AB
Org.nr: 556912-7409
Föremålet för bolagets verksamhet är produktion och distribution av glutenfria pizzabottnar och därmed förenlig verksamhet.
Grandesco AB
Org.nr: 556920-7144
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom branschen partihandel med kemiska produkter, försäljning och distribution av kemikalier samt förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
HS Group AB
Org.nr: 556807-8322
Bolaget ska direkt eller indirekt förvalta, köpa och sälja aktier och andra värdehandlingar, bidraga med riskkapital till samt utveckla nya idéer och uppfinningar inom tjänstesektorn, bedriva detaljhandels- och servicerö ...
LE-AND AB
Org.nr: 556613-0430
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och distribution av elektronikkomponenter till industrin verksamma inom telecombranschen och därmed förenlig verksamhet.
Logide AB
Org.nr: 556733-8628
Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av vattenkylare och kaffeautomater samt distribution av källvatten och kaffe. Inom verksamheten skall också konsultationer inom inredning och därmed förenlig verksamhet bed ...
Nail Pro Store Sweden AB
Org.nr: 556911-0033
Bolaget skall bedriva skönhetsvård, distribution av skönhets- produkter, utbildning, äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
nollettnoll AB
Org.nr: 556891-3551
Bolaget skall bedriva konsult- och systemutvecklingsarbete inom informationsteknikbranschen. Bolaget skall även bedriva verksamhet inom musikproduktion, inspelning, produktion samt distribution av till bolaget knutna art ...
Norrköpings Magazinet AB
Org.nr: 556947-1906
Bolaget skall bedriva utgivning av dagstidning och informations- tidning, äga och förvalta värdepapper, äga och förvalta fast egendom, distribution av tidningar och direktreklam samt därmed förenlig verksamhet.
Nortechna HB
Org.nr: 969711-2903
Import och distribution av konferens- och utbildningshjälpmedel, såsom interaktiva whiteboards.
NTM Distribution AB
Org.nr: 556555-4242
Bolaget skall bedriva distributionsverksamhet inom tryckeri- branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Scandinavian Consultant Distribution AB
Org.nr: 559001-5359
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom byggsektorn, förvaltning av fast och lös egendom samt förvaltning, köp och försäljning av värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Ställverksgrabbarna i Norrköping AB
Org.nr: 556706-2327
Bolaget skall arbeta med elinstallationer, provning och driftsättning av elektrisk utrustning samt projektledning av arbeten i elektriska anläggningar. Företrädesvis med utrustning för generering och distribution av elkr ...