Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Distribution i Karlstad

A o M Distribution AB
Org.nr: 556646-5927
Bolaget skall utveckla och försälja datorsystem för kvalitetssäkringsarbete, försäljning av terränggående fordon ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Apoteksgruppen i Karlstad nr 1 AB
Org.nr: 556982-0854
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med receptbelagda apoteksvaror, receptfria apoteksvaror och handelsvaror som lämpar sig för försäljning och distribution till konsumenter genom apotek samt d ...
Apoteksgruppen i Karlstad och Molkom Nr 1 AB
Org.nr: 556802-6073
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med receptbelagda apoteksvaror, receptfria apoteksvaror och handelsvaror som lämpar sig för försäljning och distribution till konsumenter genom apotek samt d ...
ArcelorMittal Construction Sverige AB
Org.nr: 556194-5733
Bolaget skall utföra profilering av plåt samt försäljning av tillbehör härtill, bedriva bearbetning, distribution av och handel med profilerade metallplattor och tillbehör samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
ARIMO AB
Org.nr: 556722-8910
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ekonomi och fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt bedriva import och distribution av livsmedel samt idka därmed förenlig verksamhet.
I read new media Europe AB
Org.nr: 556928-7674
Bolaget ska bedriva utveckling av programvara, försäljning och distribution av tidskrifter över internet, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Idéspel Värmland Handelsbolag
Org.nr: 916912-9864
Distribution och redovisning av BingoLotto-lotter och annan spel- och lotteriverksamhet till förmån för ideella organisationer.
Karlstad Maskinservice AB
Org.nr: 556588-5547
Bolaget skall bedriva åkeri- och flyttverksamhet med personal- uthyrning, förmedling, egna transporter och totalentreprenader, försäljning och distribution av gasol, gasolutrustningar samt blandgaser ävensom idka därmed ...
Krafts Maskinservice AB
Org.nr: 556754-8317
Aktiebolagets verksamhet ska vara att hyra ut maskiner och personal till verkstäder och andra industrier, mekanisk verkstadsrörelse, verkstadsentreprenad- och jordbruksrörelse samt jämförlig verksamhet. Bolaget ska även ...
Mediaproduktion Gunnar Morero AB
Org.nr: 556200-6840
Föremålet för bolagets verksamhet är tidningsproduktion och produktion av reklammaterial och trycksaker samt distribution av tidningar och reklam samt äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Migyston Logistic Services AB
Org.nr: 556984-0969
Bolaget skall tillhandahålla logistiktjänster, transport, spedition, paketering, lagring och distribution samt därmed förenlig verksamhet.
Migyston Parcel Services AB
Org.nr: 559006-7335
Bolaget skall tillhandahålla lagring, paketering och distribution samt därmed förenlig verksamhet.
Mood Media AB
Org.nr: 556443-3778
Bolaget skall försälja och uthyra utrustning för distribution av multimedia till butiker, restauranger och stormarknader samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom äga och förvalta fast och lös egend ...
Musicpartner Nordic AB
Org.nr: 556651-9053
Föremålet för bolagets verksamhet är produktion, distribution och försäljning av musiktjänster, konsultationer och installationer inom musik och teknik samt därmed förenlig verksamhet.
Musikrummet MR AB
Org.nr: 556567-8199
Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning och distribution av fonogram (CD och inspelade band samt andra media med inspel- ningar av ljud) samt böcker och musikartiklar, förlagsverksamhet, drivande av inspelningsst ...
Nordic Games Stockholm AB
Org.nr: 556884-8369
Bolaget ska bedriva distribution och förlagsverksamhet av digitala spel samt därmed förenlig verksamhet.
RBT Service AB
Org.nr: 556525-5972
Bolaget skall bedriva teknisk service inom mekanisk tillverknings industri, såsom montering, up-start och underhåll av industrimaskiner, försäljning och distribution av reservdelar till industrimaskiner och därmed förenl ...
RDG Sverige AB
Org.nr: 556585-1036
Föremålet för bolagets verksamhet är att importera och exportera samt driva handel med programvaror, reklamprodukter, butiksinredning och produkter och varuexponering i butik, hår- hud- och kroppsprodukter, klockor, smyc ...
Responsible Nordic Trade AB
Org.nr: 556753-0968
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende kommersiell utveckling inom försäljning, marknadsföring och distribution samt import och försäljning av livsmedel och egenvårdsprodukter såsom kosttillskott, livsmedel, ...
Roxana Airfilter AB
Org.nr: 556639-2691
Bolaget skall bedriva tillverkning, utveckling och marknadsföring av luftrenare, filter och tillbehör samt agentur för och distribution av kompletterande produkter, konsultverksamhet i anslutning därtill samt därmed före ...