Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Distribution i Johanneshov

ARJ Distribution AB
Org.nr: 556698-7383
Bolaget ska distribuera och sälja programvaror och datortillbehör, utföra konsulttjänster inom databranschen och idka därmed förenlig verksamhet.
Asplund & Son Fastighetsservice AB
Org.nr: 556207-1133
Bolaget skall äga och förvalta aktier, dessutom skall bolaget utföra installationer, service och reparationer inom byggnads- industri, fastighetsförvaltning, butikslokaler och dagligvaru- handel, konsultativ verksamhet a ...
Chark Food i Stockholm AB
Org.nr: 556229-2028
Bolaget skall driva tillverkning av charkuterivaror och färdiglagad mat samt försäljning och distribution av dessa produkter och utöva därmed förenlig verksamhet.
CMP Music Group HB
Org.nr: 969753-1466
Musikverksamhet i form av skivbolag, distribution, försäljning, konstverksamhet, artistverksamhet i form av konserter och liknande.
Deaf & Dumb Distribution and Merchandise HB
Org.nr: 969665-1943
Screen- och transfertryckta kläder, distribution av dito.
Finnvacum Sverige AB
Org.nr: 556583-2507
Bolaget skall bedriva import, tillverkning och distribution av förpackningsmaterial samt handel med förpackningsmaskiner, skivningsmaskiner, skärmaskiner, fyllnings- och doseringsmaskiner samt prismärkningsvågar och andr ...
Färskfoderspecialisten i Sverige AB
Org.nr: 556992-1140
Aktiebolaget ska bedriva produktion och distribution av foder till husdjur samt därmed förenlig verksamhet.
GB Grossisten i Stockholm AB
Org.nr: 556715-7275
Bolaget skall bedriva lagring,försäljning och distribution av livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
IED Industriell Energi Distribution AB
Org.nr: 556627-3859
Föremålet för bolagets verksamhet är att i egen regi eller genom hel- eller delägda bolag bedriva försäljnings-, utrednings- och rådgivningsverksamhet inom området energianvändning i lokaler, handel med värdepapper, samt ...
Liljefors & krut AB
Org.nr: 556884-5944
Bolget ska bedriva design, produktion, marknadsföring och försäljning av modeprodukter inom konfektion och likartade produkter jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena desig ...
Odd Bird Stockholm AB
Org.nr: 556815-4727
Bolaget ska direkt eller indirekt via bolag bedriva verksamhet inom affärsutveckling, personlighets- och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten innefattar artistisk verksamhet, utförande av ...
RebLog AB
Org.nr: 556892-2511
Bolaget ska bedriva handel, distribution och logistik, företrädesvis inom dagligvarubranschen, samt därmed förenlig verksamhet.
RELay - Media EF
Org.nr: 769606-2806
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen inom följande områden: * digital dokumentation av olika verksamheter * produktion och distribution av andra typer av bild- och ljud- medier som t e ...
Robonews AB
Org.nr: 559014-1601
Bolaget ska bedriva a) produktion och distribution av nyhets-, informations- och kulturprodukter, tillhandahållandet av medlen för att överföra eller distribuera dessa produkter, liksom även informationsteknologiska akt ...
SC Natursten AB
Org.nr: 556931-8420
Bolagets verksamhet skall i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva marknadsföring, försäljning, import och distribution av naturstensproduk ...
Stockholm Glasslager Holding AB
Org.nr: 556841-3180
Bolaget ska själva eller genom dotterbolag bedriva lagring, försäljning och distribution av livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Stryngford Management AB
Org.nr: 556677-6596
Föremålet för bolagets verksamhet är produktion och distribution av musik och film, konsultationer inom management, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Svedin Holding AB
Org.nr: 556689-9232
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar, direkt eller indirekt genom dotterföretag eller intresseföretag driva verksamhet inom distribution och livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Swarovski Optik Nordic AB
Org.nr: 556854-3036
Bolaget ska bedriva distribution och försäljning av optik samt därmed förenlig verksamhet.
Tickler Europe AB
Org.nr: 556796-6071
Bolaget skall bedriva försäljning och distribution av , accessoarer och kläder samt därmed förenlig verksamhet.