Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datakonsult i Skellefteå

Aktiebolaget Wolfshark
Org.nr: 556977-0216
Bolaget skall bedriva datakonsultverksamheter, såsom systemunderhåll och programmering, försäljning och utveckling av IT-relaterade tjänster, försäljning av programvara och idka annan därmed förenlig verksamhet.
Alhem Software AB
Org.nr: 556970-7754
Aktiebolaget ska utveckla, licensiera och sälja mjukvara, samt därmed förenlig verksamhet.
Almenta AB
Org.nr: 556217-3483
Bolaget ska bedriva uppdragsverksamhet inom affärsutveckling, rådgivning och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Amprobi AB
Org.nr: 556853-7046
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och förmedla tekniska konsulttjänster till främst verkstadsindustrin, förvalta värde- papper, handel med fasigheter, försäljning av dataprogram och därtill hörande tjänster, handel ...
Artvise AB
Org.nr: 556767-4857
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom IT, samt därmed förenlig verksamhet.
ATSELA HB
Org.nr: 969663-7785
Webbdesign, konsult inom Internet och sökoptimering.
AUCOTEC Sweden AB
Org.nr: 556305-9632
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom el- och data- branschen, försäljning av dataprogram, utföra elinstallationer, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Björnmamman AB
Org.nr: 556797-7193
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva grafisk formgivning, konstruktion av hemsidor, produktion av designlösningar samt innovativa tekniska lösningar för webbaserad kommunikation, driftlösningar för webbhotell ...
Br Adamssons Konsult AB
Org.nr: 556103-8489
Bolaget skall bedriva försäljning och utveckling av administrativa system, företagskonsulting och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva värdepappershandel.
Briljant Ekonomisystem Nord AB
Org.nr: 556707-9099
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom databranschen, försäljning av datasystem samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Henrys Peter Fjällström AB
Org.nr: 556756-8299
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom ljud och data, äga och förvalta aktier, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Christine Nilsson Profilskapande Produkter AB
Org.nr: 556242-1106
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning av present- och reklamprodukter ävensom förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Codality AB
Org.nr: 556783-4857
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på information, management och data, samt utveckling, försäljning och underhåll av programvara, samt därmed förenlig verksamhet.
COMBI DATA HB
Org.nr: 916594-6394
Försäljning och konsultverksamhet inom databehandling och därtill hörande verksamhet.
Complit AB
Org.nr: 556641-7514
Bolaget skall bedriva testverksamhet och resurskonsulting inom IT samt därmed förenlig versamhet.
Consultec System AB
Org.nr: 556312-7090
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom byggnadsindustri, främst tillverkning och försäljning av konstruktions- och takstolsberäkningsprogram samt därmed förenlig verksamhet.
Crossbreed AB
Org.nr: 556876-5688
Bolaget ska bedriva produktförsäljning och tjänsteförsäljning inom IT samt därmed förenlig verksamhet.
Culmentor AB
Org.nr: 556792-1274
Bolaget ska bedriva konsultationer avseende utveckling och ledning av EU-projekt, främst avseende ansökan om EU-stöd, utveckling och försäljning av mjukvaror för datoranvändare, konsultationer avseende affärsutveckling o ...
Dansk Computer Center AB
Org.nr: 556744-3709
Bolaget ska idka försäljning avseende IT-varor och tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Data Ductus Group AB
Org.nr: 556615-3762
Bolaget skall bedriva systemkonsultation och försäljning av informationssystem inom dataområdet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.