Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datakonsult i Linköping

27M Technologies AB
Org.nr: 556630-8002
Bolaget skall i egenskap av designhus leverera hårdvarudesign, programvarudesign och programvaruutveckling för konsumentelektronikföretag, samt delta i definition av marknader och produkter för digital underhållning, och ...
3 Step IT Sweden AB
Org.nr: 556488-0218
Aktiebolagets verksamhet ska vara att som finansiellt institut bedriva finansieringsverksamhet. Detta innefattar inköp, försäljning, agenturrörelse, försäljning av konsulttjänster och lämna kredit, ställa garanti för kre ...
3GW services AB
Org.nr: 556599-1626
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och framtagning av stödjande tekniska informationssystem och därmed förenligt verksamhet.
84codes AB
Org.nr: 556898-0782
Företaget tillhandahåller IT-baserade infrastrukturtjänster, tjänster för serverautomatisering samt konsultation inom systemutveckling, distribuerade system och databaser.
Aanstoot AB
Org.nr: 556755-4612
Bolaget skall i första hand ga till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att inom de under nedan angivna branscherna i egen regi eller genom hel- och delägda företag bed ...
Able Innovation Sweden AB
Org.nr: 556808-1789
Föremålet för aktiebolagets verksamhet är produktutveckling, försäljning av webdesign och programutveckling, trafikstyrning till tredje part via sponsoravtal, utbildningar i CAD och CAM med mera, prototypframställning.
Abyss KB
Org.nr: 969663-4758
Konsultverksamhet inom IT-branschen, med inriktning på implementation, driftsättning och konfigurering av sevrar och klienter i nätverksmiljö. Viss hårdvara i form av datorer och tillbehör kommer också säljas genom föret ...
Actware AB
Org.nr: 556684-5342
Bolaget skall inom informationsteknologi och industriell automation dels tillverka och sälja produkter och dels sälja konsulttjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Adler Soft AB
Org.nr: 559003-4327
Adler Soft AB bedriver konsultverksamhet inom it, handel med värdepapper samt där med förenlig verksamhet.
Adote AB
Org.nr: 556968-1082
Bolaget skall utveckla IT-tjänster och IT-produkter som underlättar vardagen för företag, föreningar såväl som privatpersoner och därmed förenlig verksamhet.
Adron AB
Org.nr: 556914-8454
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper, konsultationer inom IT-branschen, mjukvaruutveckling och elektronikkonstruktion, samt därmed förenlig verksamhet.
Advanced Computer i Linköping AB
Org.nr: 556580-8713
Bolaget skall bedriva försäljning av hård- och mjukvara, konsultverksamhet av nätverkslösningar och utbildningsverksamhet inom databranschen, utveckling och tillhandahålla internetrelaterade data- och telekommmunikationt ...
Advanced Computer Technology i Linköping AB
Org.nr: 556566-1922
Bolaget skall bedriva försäljning av hård- och mjukvara, konsultverksamhet av nätverkslösningar och utbildningsverksamhet inom databranschen, utveckla och tillhandahålla Internetrelaterade data- och telekommunikationstjä ...
Agaro AB
Org.nr: 556851-0050
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, programvaruutveckling, systemutveckling och mjukvarumetodik samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också ge ut böcker, bedriva kursverskamhet, ...
Aktiebolaget Svernelind
Org.nr: 556456-6155
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av elektronikprodukter och programvara samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även tillhandahålla undervisningstjänster företrädesvis inom det språkliga och datatekn ...
Albin Consulting AB
Org.nr: 556597-4648
Bolaget skall verka inom konsultbranschen data och datasäkerhet, såsom styrsystem och embedded, produkt- och mjukvaruutveckling, designspecifikationer, testspecifikationer, dokumentation, programmering, datasäkerhet, för ...
Aldeia AB
Org.nr: 556870-1378
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, företrädesvis inom IT- området, utveckling av mjukvaruprodukter, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
ALEXIT AB
Org.nr: 556765-6979
Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling av webbaserad IT-stöd och datorprogram.
Alius AB
Org.nr: 556666-7134
Bolaget skall bedriva försäljning av mjuk- och hårdvara inom databranschen samt datakonsultation, såsom programutveckling, äga och förvalta värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ambitude AB
Org.nr: 556844-4524
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet, coachverksamhet avseende personlig och professionell utveckling, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.