Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datakonsult i Limhamn

Ahltorpmedia AB
Org.nr: 556415-7336
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet, systemutveckling, utveckling av webbsystem, webbhotellveksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Angolin AB
Org.nr: 556748-7771
Aktiebolaget ska bedriva datakonsultverksamhet (utveckling av datasystem).
Axcon AB
Org.nr: 556655-4324
Bolaget skall äga, förvalta och utveckla fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Axxator AB
Org.nr: 556630-5768
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT-strategi organisation samt handel, förädling och förvaltning av fast egendom, handel med värdepapper samt leasing, uthyrning och förädling av kontorsutrustning till företag ...
Barkfors Fleet AB
Org.nr: 556622-8903
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av logistikprogram för transportstyrning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Beastit AB
Org.nr: 556949-9592
Företaget kommer att sälja tjänster såsom systemutveckling, programmering, projektledning samt tränings- och hälsocoaching.
BizEDI AB
Org.nr: 556417-9215
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT-intergration, affärsstrategi och informationslogistik. Vidare skall bolaget bedriva uthyrning av flygplan, taxiflyg, rundflyg och övrig kommuersiell luft, köp och försäljni ...
CC IT-Service i Sverige AB
Org.nr: 556701-9244
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena datakonsulttjänster, försäljning av datautrustning och datasystem samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Cimir Hans Blixt AB
Org.nr: 556378-7265
Bolaget skall bedriva administrativ- och datakonsultverksamhet, försäljning av datorer, system, program och tillbehör, förvärva och handla med värdepapper och fastigheter samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
City Heels AB
Org.nr: 556899-7208
Bolaget ska utveckla och sälja säljapplikationer för smartphones samt äga och förvalta lös och fast egendom och annan därmed förenlig verksamhet.
Claes Nexéus IT-konsult KB
Org.nr: 969714-8246
Datakonsult med inrikting mot systemering och programmering av dator- och IT relaterade system.
Connect Marketing i Sverige AB
Org.nr: 556621-8458
Bolaget skall bedriva försäljning och import av textil och presentvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Cretuid Industries AB
Org.nr: 556980-6176
Företaget skall bedriva verksamhet inom affärsområdet mjukvaruutveckling och erbjuda tjänster inom programmering och test till kunder med behov av omedelbar och tidsbegränsad hjälp.
Crowdology AB
Org.nr: 556769-1745
Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring, tillhandahållande och försäljning av internetrelaterade produkter och tjänster inom internetsökning, internetannonsering och andra program, produkter, tjänster och app ...
Crowdser AB
Org.nr: 556813-3515
Bolaget ska skapa och driva en webbaserad plattform där företag kan hitta konsulter för försäljnigsuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Cynara KB
Org.nr: 916767-9811
Diverse försäljning och konsultuppdrag inom databranschen.
Datakultur i Skåne AB
Org.nr: 556590-2078
Bolaget ska tillhandahålla internet-tjänster och konsult- tjänster inom IT-området såsom datorprogrammering, system- utveckling, projektledning, utredning och därmed förenlig verksamhet.
Depcon AB
Org.nr: 556793-1067
Aktiebolaget ska bedriva konsultation och försäljning inom data och IT samt handel med värdepapper och fastigheter.
DNS IT i Malmö AB
Org.nr: 556351-9361
Bolaget skall bedriva konsult och försäljning inom data, elektronik och administration samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Doneit Group AB
Org.nr: 556930-4420
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier, värdepapper och andelar i andra bolag och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet företrädesvis inom IT och därmed ...