Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datakonsult i Kista

14 Islands AB
Org.nr: 556873-2787
Aktiebolagets verksamhet ska vara online-tjänster, online-produkter inom software, programmering, utformning, investering och konsulttjänster inom softwareutveckling.
4light AB
Org.nr: 556973-2836
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av säkerhetsutrustning grundad på förbättrad synlighet i riskfyllda miljöer.
4Real AB
Org.nr: 556611-9896
Bolaget skall bedriva program- och produktutveckling inom data- och telekommunikation för industri- och konsumentsektorerna samt därmed förenlig verksamhet.
7L Test AB
Org.nr: 556776-0797
Bolaget ska bedriva handel med datorer och testinstrument för data och telekom, konsultation inom data och telekom samt därmed förenlig verksamhet.
A2K Consulting AB
Org.nr: 556989-6888
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-området avseende mjuk- och hårdvara och mediaproduktion samt utveckling och försäljning av it-tjänster och därmed förenlig verksamhet.
addcit AB
Org.nr: 556972-5426
Bolaget skall bedriva verksamhet inom IT och telekommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Addiva Software Technology AB
Org.nr: 556627-9310
Aktiebolaget ska i första hand bedriva produktutveckling och försäljning av mät- och styrteknik inom energiområdet och andra hand kommer viss teknikkonsulting att erbjudas inom samma område.
AddOn System & Management AB
Org.nr: 556386-9592
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management och informationshantering, framtagning av programvaruprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva finansieringsrörelse främst avseende le ...
Addskills AB
Org.nr: 556404-6133
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva utbildningsverksamhet inom områdena datorprogramvara, ledning och administration samt därtill hörande konsultverksamhet, utveckling och försäljning av läromedel inom datorprogr ...
Addskills Service AB
Org.nr: 556623-1766
Bolaget skall bedriva utbildningsverksamhet avseende främst dataprogram samt därtill hörande konsultverksamhet samt försäljning av läromedel inom dataprogramområdet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Adicast Systems AB
Org.nr: 556648-7962
Bolaget skall bedriva produktions- och konsultverksamhet inom områdena ekonomi, utbildning, reklam, media, kommunikation, data- och teleteknik, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
ADVA Optical Networking AB
Org.nr: 556647-1685
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av telekommunikationsutrustning och därmed förenlig verksamhet.
AHDigital AB
Org.nr: 556983-3147
Bolaget skall skapa, utveckla och driva olika webbsidor, mobilappar samt övriga digitala lösningar och därmed förenlig verksamhet. Dessutom kan Bolaget äga och utveckla andra bolag samt erbjuda konsulttjänster inom IT-om ...
AirMobile AB
Org.nr: 556609-3257
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av system för övervakning av trådlösa nätverk, import och export samt handel med system för övervakning av trådlösa nätverk, handel med värdepapper och finansie ...
Aktiebolaget Systemstöd Sverige
Org.nr: 556122-0798
Bolaget skall ha som föremål för sin verksamhet att dels bedriva handel med huvudsakligen dataprogramvaror och datorutrustning dels idka konsultverksamhet inom ekonomi, informationsteknologi, organisation och management ...
Altegra Consulting AB
Org.nr: 556674-0840
Bolaget ska bedriva utbildnings- och konsultverksamhet inom dataområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Ambientia Sweden AB
Org.nr: 556816-9642
Bolaget ska vara rådgivare avseende informationsteknik, val av datorbaserade system och program. Bolaget ska även tillhandahålla programvaror, konsult- och servicetjänster inom ADB-området, utveckla produkter inom område ...
Ambleside AB
Org.nr: 556598-5115
Bolaget skall driva och förvalta intressebolag, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva finansiering inom köp och belåning av fakturafordringar (factoring), projekt och orderfinansiering, bedriva inkassoverksamhet ...
Amino Communications AB
Org.nr: 556594-3593
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva utveckling och försäljning av datorprogram, datasystem och datahårdvara samt idka därmed förenlig verksamhet.
Antmicro AB
Org.nr: 556982-6844
Bolaget skall bedriva dataprogrammering, datakonsultverksamhet ( utveckling av datasystem ), teknisk konsultverksamhet inom elteknik samt annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling.