Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datakonsult i Kalmar

2nitram HB
Org.nr: 969738-4981
Företaget ska skapa hemsidor och sälja reklamplatser på dessa. Hushållsnära tjänster.
Accitor AB
Org.nr: 556730-0222
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom data- och mobil tele- kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Adiago AB
Org.nr: 556900-1620
Bolaget ska utveckla mjukvaruprodukter, bedriva konsultverksamhet inom IT-branschen och bedriva handel med värdepapper samt förenlig verksamhet inom dessa områden.
Aditor AB
Org.nr: 556688-4341
Bolaget skall utveckla, försälja, underhålla och ge support för produkter och tjänster inom IT.
Allan Gyllenlind AB
Org.nr: 556242-5958
Aktiebolaget ska bedriva handel med och av båttillbehör och maskindelar, samt konsultverksamhet inom databranschen och därmed förenlig verksamhet.
Alpacha AB
Org.nr: 556632-2946
Bolaget skall bedriva kursverksamhet främst inom IT-sektorn, försäljning och systemutveckling för datasystem samt därmed förenlig verksamhet.
Andholt AB
Org.nr: 556908-1572
Bolaget ska bedriva utbildningsverksamhet inom områdena ledarskap, personlig utveckling och coaching samt marknadsföring och marknadsstrategiarbete främst inom grafisk design.
Apirix AB
Org.nr: 556768-0250
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av teknisk plattform för webb- och mobila applikationer samt därmed förenlig verksamhet.
AppBolaget Scandinavia AB
Org.nr: 556842-7313
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva programutveckling och konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Appbolaget Sverige AB
Org.nr: 559019-8965
Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling av dataprogramvaror, tillhandahålla konsulttjänster och it- baserade lösningar, därutöver skall bolaget bedriva handel med aktier och andelar och därmed förenlig verksamhet ...
Appincloud Sweden AB
Org.nr: 556881-3611
Bolaget ska bedriva IT-verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Arkimera AB
Org.nr: 556970-3738
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av programvara och systemlösningar samt därmed förenlig verksamhet.
Belif AB
Org.nr: 556982-9004
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, teknisk support, drift, installation av bredband-, telefoni- och TV tjänster samt förvaltning, vård av fastigheter, hantverk och floristverksamhet samt därmed förenliga verksamhet ...
Bo Ålund AB
Org.nr: 556839-7748
Bolagets verksamhet ska vara att leverera produktiv företagsadministration med hjälp av dator och telefoni jämte därmed förenlig verksamhet.
Brain i Kalmar AB
Org.nr: 556670-2451
Bolaget ska bedriva ekonomisk rådgivning, handel med värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Brattoo AB
Org.nr: 556797-2053
Bolaget skall utveckla och marknadsföra mjukvara. Vidare skall bolaget bedriva verksamhet inom marknadsföring och formgivning samt tjänster och produkter som berör digital- och analog publicering. Bolaget skall även bedr ...
Brixand AB
Org.nr: 556605-9670
Bolaget skall bedriva verksamhet med utveckling samt försäljning av IT-baserade informations- och kommunikationstjänster, handel med och förvaltning av aktier, värdepapper och fast egendom, samt därmed förenlig verksamhe ...
CA Management AB
Org.nr: 556556-3185
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt aktier och andelar i fastighetsförvaltande bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Capitex AB
Org.nr: 556197-8437
Bolaget skall bedriva handel med datorer och tillbehör, uthyrningsverksamhet beträffande sådan utrustning, utveckling och försäljning av program till datorer, utbildnings- och konsult- verksamhet, konferensverksamhet sam ...
Carada Sport & Fitness AB
Org.nr: 556689-0421
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med livs- medel, företrädesvis drycker och bedriva IT-tjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.