Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datakonsult i Hägersten

1.0 Erik Bergström AB
Org.nr: 556543-4239
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT, främst inom hård- och mjukvara samt utbildning och reklam, multimediaproduktion, musikproduktion och framförande samt köpa, sälja, äga och förvalta värdepapper.
3 PLUS AB
Org.nr: 556244-1963
Bolaget skall utveckla andra företags marknadsföring genom att erbjuda främst egenutvecklade, datoriserade informationssystem för kundbasbearbetning samt konsult- och utbildningsinsatser i anslutning härtill jämte därmed ...
AB Flyttsidorna
Org.nr: 556704-0323
Bolaget ska bedriva konsultation avseende webbsidor, webbdesign, webbshop, även konsultverksamhet som systemutveckling inom IT. Bolaget ska även äga, förvalta samt idka uthyrning av lägenheter och lokaler samt därmed för ...
AB Yes Baby Yes
Org.nr: 556786-6495
Bolaget skall bedriva artistisk och konstnärlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom IT-branschen. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom samt aktier och andelar i bolag samt dä ...
ABC Läns Fastighetsvård AB
Org.nr: 556476-0212
Bolaget ska bedriva skötsel, reparation, underhåll och byggnation av fastigheter samt anläggningar inklusive trädgårds-, mark- och vinterunderhåll, vidare kommer bolaget även att bedriva affärs-, IT- och systemutveckling ...
Adaptory Finans AB
Org.nr: 556620-6297
Aktiebolagets skall vara att bedriva annan finansiell verksamhet som inte är tillståndspliktig enligt lag om bank- och finansieringsrörelse,(2004:297),inkassoverksamhet, juridisk uppdragsverksamhet, kameral uppdragsverks ...
Adorna AB
Org.nr: 556855-1435
Aktiebolaget tillhandahåller ett webbsamhälle främst riktat mot konstnärer, konsthantverkare och innovatörer av olika slag. Grundverksamheten består av ett erbjuda vår målgrupp en enkel metod att starta webbshoppar så at ...
Aduro IT AB
Org.nr: 556952-2112
Bolaget ska bedriva utveckling, utbildning och konsultverksamhet inom IT-området samt därmed förenlig verksamhet.
Aggressive Development AB
Org.nr: 556799-4545
Bolaget ska bedriva mjukvaruutveckling.
Akiba Consulting AB
Org.nr: 556868-3220
Företaget skall syssla med konsultverksamhet med inriktning på IT samt med utveckling av programvara. Programvaruutvecklingen inriktar sig på system för finansbranchen, hemelektronik och mobila plattformar samt programva ...
AKL Projektdata HB
Org.nr: 969603-4694
Konsultverksamhet inom databranschen.
Aktiebolaget Patentmetoder
Org.nr: 556041-1992
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi- och dataområdena, äga och eller förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Aldertree Cove AB
Org.nr: 556896-5221
Aktiebolaget ska bedriva programvaruutveckling, elektronikutveckling samt teknikkonsultverksamhet.
Amazing Applications AB
Org.nr: 556838-7467
Bolaget bedriver konsultation och utveckling av IT relaterade system med fokus på interaktiv media samt därmed förenlig verksamhet.
Amivono AB
Org.nr: 556751-8245
Bolaget ska bedriva verksamhet med utveckling, drift, försäljning av datorprogram samt konsultation och utbildning av programanvändare samt därmed förenlig verksamhet.
Andaluni AB
Org.nr: 556928-3079
Webbprogrammering.
Angrip IT AB
Org.nr: 556949-8859
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT.
Anna Olvenmyr AB
Org.nr: 559011-5118
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT och verksamhetsutveckling, försäljning av mjukvara samt, design, produktion och marknadsföring av konfektion och accessoarer.
Apptune AB
Org.nr: 556908-6647
Bolaget ska bedriva konsult-, utbildnings- och utvecklingsverksamhet inom IT-sektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Arrito AB
Org.nr: 556950-1363
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom områdena för informationsteknik, digital- och social media och affärsutveckling, framtagande och försäljning av produkter inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.