Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datakonsult i Gävle

AB Early Blue
Org.nr: 556843-4806
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta bolag och varumärken, bedriva företagsrådgivning och managementkonsultationer, tillhandahålla marknadsföringstjänster och IT-utveckling, erbjudande av RUT och ROT-tjänster samt ...
Adepro AB
Org.nr: 556748-0529
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT-branschen, organisations- och verksamhetsutveckling samt förvaltning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AKG Lift & Design AB
Org.nr: 556952-5818
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med ny-, till- och ombyggnationer, reparationer, service och konsultationer inom området hissar och portar, konsultationer inom IT-branschen, ekonomiska tjänster, redovisning och bokfö ...
AL Sport KB
Org.nr: 969728-0577
Förmedling av idrottsutövare.
Anders Wilhelm Jensen AB
Org.nr: 556501-0708
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisation, underhåll, teknik och projektering samt därmed förenlig verksamhet.
APERAX HB
Org.nr: 969765-7964
Grafiska designlösningar, webbutveckling, bedriva fotografisk verksamhet, värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Artistic Solutions AB
Org.nr: 556966-4716
Bolaget skall bedriva tekniska konsultationer inom IT med bl.a. databaser, infrastruktur, applikationsdrift och felsökningar samt därmed förenlig versamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter och värdepapper ...
Astrea Försäljning och Ingenjörsteknik AB
Org.nr: 556343-2391
Bolaget skall bedriva industrikonsulting främst avseende genomgång av industriugnar för renovering och ombyggnad, försäljning av maskiner, fordon, båtar och fritidsprodukter främst inom stålverksindustrin, uthyrning av d ...
BI Expert Gävle AB
Org.nr: 556871-1468
Företaget ska bedriva verksamhet inom IT-konsult området med inriktning på utveckling, utbildning, media och tjänster, bedriva värdepappershandel, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig och stödj ...
Bitnux AB
Org.nr: 556678-5399
Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet inom systemutveckling, systemintegration och it-säkerhet ävensom därmed förenlig verksamhet.
Blueplot HB
Org.nr: 969758-1487
Företaget ska bedriva inom IT-sektorn: produktion, utveckling, försäljning och utbildning av mjukvarusystem.
BosOnIT AB
Org.nr: 556939-8679
Konsultjänster inom verksamhetsutveckling, IT-management, IT-arkitektur, projektledning, förändringshantering, förvaltningsledning, media- och webbdesign samt IT-utredningar och IT-analyser. Handel med noterade och onote ...
Briljant i Falun, Gävle och Visby AB
Org.nr: 556518-6409
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom databranschen och försäljning av datasystem, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Brolin System i Mälardalen AB
Org.nr: 556545-3890
Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av, samt konsultationer avseende administrativa programvaror, försäljning av datorer, installtaioner av nätverk samt översättnings- och sekreterararbete ävensom idka d ...
CADCAM-IT i Gävle AB
Org.nr: 556567-0550
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fast egendom, bedriva rådgivning och utbildning inom områdena informations- teknologi och data, utveckla och försälja dataprogram och datorer ävensom idka därmed förenlig ve ...
Clear Horse AB
Org.nr: 556890-7934
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hälsobehandling, försäljning av naturmedicin, design och formgivning av heminredning, fotografi, Feng Shui, webbdesign, försäljning av inredningsdetaljer samt därmed fören ...
Complang HB
Org.nr: 969738-0336
Hjälpa små och medelstora företag med nätverks- och säkerhetslösningar.
D Pers AB
Org.nr: 556603-2586
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster såsom projektledning, testledning, kvalitetssäkring, systemering, programmering, multimediautveckling, framtagande av utbildningsmaterial och genomförande av utbildningar inom ...
Danetso AB
Org.nr: 556812-5677
Konsultverksamhet inom databranschen.
Delving Consulting AB
Org.nr: 556690-4107
Bolaget ska bedriva försäljning av konsulttjänster för ledande projektbefattningar (Projektledning, Testledning och Kravhantering), utbildning och mentorskap inom dessa befattningar samt därmed förenlig verksamhet.