Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datakonsult i Enköping

ABRALA IT AB
Org.nr: 556719-2421
Bolaget ska bedriva IT-konsultverksamhet samt utveckling och försäljning av IT-system, samt därmed förenlig verksamhet.
AddBridge AB
Org.nr: 556602-7081
Föremålet för bolagets verksamhet är att: Äga och förvalta fastigheter. Handel med värdepapper. Handel och ägande av konst och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet avseende affärs- och verksamh ...
AddOffice IT-Solutions AB
Org.nr: 556843-3089
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva IT-konsultverksamhet avseende utveckling och underhåll av mjukvara och tjänster för datorer och nätverk, bedriva försäljning av datorer med tillbehör, utföra IT-konsultför ...
AktivtDeltagande dugl ek. för.
Org.nr: 769611-5331
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla metoder och att arbeta med utveckling på konsultbasis. Medlemmarna är leverantörer av föreningens tjänster. Verksamheten består ...
ANDERS JARL CONSULTING ENKÖPING KB
Org.nr: 969737-3190
Kommunikation och marknadsföring för ideella organisationer och ekonomiska föreningar.
Andratech AB
Org.nr: 556819-0689
Bolaget ska bedriva verksamhet inom datakommunikation, service, support, drift och underhåll av nätverk samt därmed förenlig verksamhet.
Anna Johnsson IT-Konsult AB
Org.nr: 556781-0824
Bolaget skall bedriva informations- och kommunikationsverksamhet, IT-konsultversamhet inom projektledning, systemutveckling, GIS, infrastruktur, datakommunikation och vidmakthållande av system, verksamhet inom ekonomi oc ...
Appetin AB
Org.nr: 559006-4258
Bolaget skall bedriva utveckling av applikationer till mobila enheter, systemutveckling och därtill förenlig verksamhet.
Basalt AB
Org.nr: 556778-7956
Bolaget ska arbeta med produktutveckling, systemintegration och konsultverksamhet inom databranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
BiteUP AB
Org.nr: 556974-1696
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, konsultverksamhet inom försäljning, marknadsföring, företagsevent, personaluthyrning, fastighetsuthyrning och därmed förenlig verksamhet
Bithack AB
Org.nr: 556809-4568
Bolaget ska bedriva systemutveckling, forskning inom system- vetenskap och support av datasystem.
Brystone AB
Org.nr: 556608-4355
Bolaget skall köpa och sälja dataprodukter, konsultationer inom telecom, datateknik, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Caparison Consulting & Horses AB
Org.nr: 556522-9555
Bolaget skall bedriva systemutveckling och kursverksamhet inom informationsteknologi och multimedia, bedriva handel, utbildning och avel inom ridsport, bedriva handel med värdepapper, bedriva utveckling och administratio ...
Cybix AB
Org.nr: 556671-0660
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt eller genom hel och delägda bolag utveckla, försälja och finansiera IT-stöd i form av tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet. Därjämte skall bol ...
DCD Racing AB
Org.nr: 556850-7007
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, distribution och försäljning av radiostyrda modeller och tillbehör för radiostyrda modeller. Konsulttjänster inom media samt elektronik- och mjukvaruutveckling samt därmed förenlig ve ...
Electronic Purse Sweden AB
Org.nr: 556545-8287
Bolaget skall bedriva handel och service av kortläsarsystem, programutveckling handel med modellhobbyartiklar och amatörradioutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Enatech AB
Org.nr: 556678-1810
Bolaget skall bedriva försäljning, support och service av dataprodukter, kontorsmaterial, hemelektronik samt därmed förenlig verksamhet.
Energy Procure Consult Sweden AB
Org.nr: 556785-0515
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom områdena kommersiell rådgivning, kraftverksteknik, projektledning samt datautveckling mot kraftverksbolagen i Europa, myndigheter, kommunala och statliga bolag inom Sverige samt f ...
Engström System AB
Org.nr: 556737-0290
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data- och maskinteknik och därmed förenlig verksamhet.
ERNU AB
Org.nr: 556916-9211
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, projektledning och affärsutveckling inom informationsteknologi samt bedriva handel och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.