Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Data i Stockholm

(c)space IT Consulting Sweden AB
Org.nr: 556596-6420
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data för intelligenta hem, internet, telecom och E-handel, restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
3 D Studio, Cassel, Callerholm HB
Org.nr: 916636-7988
KONSULTVERKSAMHET INOM OMRÅDENA LJUD, BILD OCH DATA
3A Invest AB
Org.nr: 556530-8177
Bolaget skall utan att bedriva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen om kreditaktiebolag eller genom dotterbolag, lämna kredit eller att syfte att medverka till finansiering förvärva fordringar, köpa, finansi ...
3S Knowledge AB
Org.nr: 556714-9009
Aktiebolaget ska bedriva utveckling av datamjukvara inklusive varumärken och manualer, bedriva konsultverksamhet inom data branschen samt därmed förenlig verksamhet.
9612 Rese & IT Compagniet AB
Org.nr: 556538-3014
Bolaget skall bedriva reseverksamhet, konsultationer inom data- och datakommunikation(IT), äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
A LINK Consulting HB
Org.nr: 969720-6739
Konsultation, affärsutveckling och försäljning inom data, telekommunikation såsom: operatörstjänster (tele,'datainternet drift), telefoni (växlar och anslutningar, mobilt), affärssystem (separata serverlösningar alternat ...
a priori data HB
Org.nr: 916515-7208
Konsultativ verksamhet inom datateknik och materialadministration
A-com Support Group AB
Org.nr: 556306-7445
Bolaget skall bedriva reklamproduktion, konsultativ verksamhet inom marknadsföring och försäljning, leasingverksamhet inom kontor och data samt idka handel med metaller och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
A-Stockholm AB
Org.nr: 556894-8110
Bolaget skall bedriva verksamhet inom eventmarketing, reklambyråverksamhet, catering, tillverkning av tekniklösningar inom event och filmproduktion, event, OB-teknikbuss, TV, data, management, personal, i och utanför Sve ...
AB Actilo
Org.nr: 556657-6467
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom internationell försäljning och marknadsföring avseende data. IT, kommunikation och telefonsystem, samt handel och förvaltning av värdepapper, aktier, fastigheter och tomter sa ...
AB Datagrossisten i Bromma, DGG
Org.nr: 556422-8426
Bolaget skall bedriva uthyrning och förmedling samt handel med persondatorer, konsulting inom data samt därmed förenlig verksamhet.
AB Datagrossisten i Bromma, DGG Rent
Org.nr: 556638-0647
Bolaget skall bedriva uthyrning och förmedling samt handel med persondatorer, konsulting inom data samt därmed förenlig verksamhet.
AB Kontorskraft Data i Stockholm
Org.nr: 556428-7505
Bolaget ska bedriva försäljning av datorer, kontorsmaskiner och datatillbehör, konsultativa uppdrag inom detta område samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Mamaja
Org.nr: 556714-8589
Bolaget skall bedriva förmedling av konsulttjänster inom IT och data samt äga och förvalta värdepapper, fastigheter och fast eller lös egendom, jämte därmed förenlig verksamhet.
AB Murphygroup
Org.nr: 556964-3751
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, fastighetstekniska installationer, besiktningar, drift, underhåll och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även driva handel med data, tele, larm, optisk fiber och idka ...
AB Nordholmen
Org.nr: 556594-4286
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom tele- och data- kommunikationsområdena, projektledning samt handel med och förvaltning av värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Schedvin Trading
Org.nr: 556662-8771
Bolaget skall bedriva förvaltning av aktier och andra värdepapper ' handel med respektive uthyrning och leasing av data-, musik-, foto- och elektronikprodukter främst hemelektronik 'konsulttjänster inom musik, elektronik ...
ABC DATA KB
Org.nr: 916502-0968
UTVECKLING AV SAMT HANDEL MED MIKRODATORUTRUSTNING
AC Communication AB
Org.nr: 556529-6240
Bolaget skall bedriva installation, tillverkning, försäljning, projektering och konsultverksamhet inom el, data, bygg- och VVS-området. Bolaget skall även bedriva utbildning, kompetensutveckling och konferenser inom nämn ...
Acclamavision AB
Org.nr: 556512-2578
Bolaget skall utveckla, konstruera och marknadsföra produkter för hem, fritid, sport och arbetsplats, äga och marknadsföra licenser, patent och andra immateriella rättigheter, äga och förvalta värdepapper, mark och fasti ...