Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Data i Enköping

Cerenera BLE AB
Org.nr: 556524-2095
Bolaget skall bedriva uthyrning av maskiner och inventarier inom data- och kontorsbranschen, försäljning av administrativa tjänster, handel, konsult och entreprenadverksamhet inom det verkstadsmekaniska och industritekni ...
Data Design Team Nordic AB
Org.nr: 556933-0532
Support och konsulting inom företags organisation, marknadsföring och it och därmed förenlig verksamhet. Support och konsulting byggnation och därmed förenlig verksamhet.
Eminentec AB
Org.nr: 556538-9870
Bolaget skall bedriva fastighets- och kapitalförvaltning samt konsultverksamhet inom databranschen och försäljning av data- tillbehör tillika med övrig kontorsutrustning samt även till- handahålla bokförings- och redovis ...
Engström System AB
Org.nr: 556737-0290
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data- och maskinteknik och därmed förenlig verksamhet.
Eventful AB
Org.nr: 556771-6328
Bolaget ska bedriva IT-konsult inom data mjukvara, design och arkitektur, samt inridning och utbildning av tävlingshästar till försäljning, gällande både egna och andras hästar.
Fabian Eriksson IT AB
Org.nr: 556826-2231
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data och informationsteknologi, såsom systemutveckling, systemintegration, systemtest och projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
Fjällhotellet Lofsdalen Invest AB
Org.nr: 556516-2574
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning, finansiering, forskning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, beklädnads-, livsmedels-, skogs-, transp ...
HBet End Of Suggestion
Org.nr: 969726-2997
Konsultation inom livsmedel och data.
Hjelstawik AB
Org.nr: 556760-3617
Bolaget ska bedriva ägande, förvaltande och skötsel av fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom reklam och data samt viss tjänst som chaufför.
Kicomp Informationssystem AB
Org.nr: 556661-6818
Bolaget skall bedriva försäljning och konsultationer inom data (hård- och mjukvara), tele och el samt därmed förenlig verksamhet.
KnivstaNet AB
Org.nr: 556909-1274
Bolagets verksamhet är att bedriva operatörsverksamhet inom data-, telekommunikation och TV distribution samt därmed förenlig verksamhet.
Lidén Data Affärssystem AB
Org.nr: 556550-8610
Bolaget skall bedriva försäljning av varor och tjänster inom data- och kontorsadministration och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva mark-, schaktnings- och gräventreprenader, markprojektering och mätnin ...
Lidén Data Gruppen AB
Org.nr: 556503-2017
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom ADB-området samt uthyrning av maskiner och inventarier inom ovanstående, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lidén Data Internetwork AB
Org.nr: 556543-5533
Bolaget skall bedriva försäljning av varor och tjänster inom internetområdet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lidén Data Produkt AB
Org.nr: 556542-5369
Bolaget skall bedriva försäljning av varor och tjänster inom data- och kontorsadministration ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lidén Data Utveckling AB
Org.nr: 556415-7567
Bolaget skall utveckla datorprogram, försälja datorutrustning och datakommunikationsprodukter, utföra datakonsulttjänster och administrativa tjänster samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även att idka han ...
Lidén Invest AB
Org.nr: 556563-1982
Bolaget skall utveckla och sälja tjänster inom data och administration, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, bedriva entreprenad- och grävverksamhet, projektledning inom entreprenadverksamhet, konsulttjänster a ...
M. Lidén Production AB
Org.nr: 556516-9991
Bolaget skall utveckla och sälja varor och tjänster inom data och administation samt bedriva handel med aktier och värdepapper samt handel med konst och antikviteter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Mälarbyrån i Enköping AB
Org.nr: 556641-5088
Bolaget ska bedriva revisions-, deklarations- och bokföringsverksamhet, företagsanalyser, konsultverksamhet inom data och programvaruhantering såsom försäljning av programvaror rörande bokföring, statistik och logistikst ...
PRICOMP HB
Org.nr: 969616-7767
Handel med datorer, datakomponenter samt data- och telekommunikation. Utveckling av programvara för PC. Handel med och utveckling av elektriska kretsar såsom finmekanik. Reseverksamhet. Hemelektronik såsom TV, video och ...