Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Märsta

NPF Solutions AB
Org.nr: 556971-7126
Utbildningar, föreläsningar och daglig verksamhet för personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tillägg av LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och psykatri, anhöriga och personal so ...