Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

NPF Solutions AB

"Utbildningar, föreläsningar och daglig verksamhet för personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tillägg av LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och psykatri, anhöriga och personal som kommer i kontakt med målgruppen."
Finns i branscher på Wedoo: Daglig verksamhet - Föreläsningar
Org.nr: 556971-7126
Företagsform: Aktiebolag