Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Callcenter i Stockholm

101 Relationer AB
Org.nr: 556883-2942
Aktiebolagets verksamhet skall vara att driva marknads- och försäljningsuppdrag genom direktreklam, telemarketing och reklamkampanjer. Bolaget ska arrangera resor, kundträffar, dagsarrangemang, äventyrsaktiviteter och ev ...
3C Vision AB
Org.nr: 559017-4149
Telemarketing.
3fem AB
Org.nr: 556928-5942
Bolaget skall bedriva försäljning av mediarelaterade produkter genom bland annat telemarketing, internet, event och mässor. Vidare skall bedrivas verksamhet med rekrytering och uthyrning av personal ävensom idka konsultv ...
ABC Flight Travel, airline support and other service AB
Org.nr: 556887-2658
Aktiebolagets verksamhet skall driva resebyrå varvid försäljning skall ske av allehanda tjänster inom detta område. Verksamheten skall även bedrivas inom turism och charterflyg och därmed förenlig verksamhet. Tjänster in ...
Admittera kommunikation AB
Org.nr: 556730-3762
Bolaget skall bedriva marknadsundersökningar, marknadsföring och annan därmed förenlig verksamhet på eget uppdrag eller på uppdrag av organisationer, föreningar, företag, stiftelser och andra därmed jämförliga sammanslut ...
Axeon Teleservice AB
Org.nr: 556384-1955
Bolaget skall bedriva dataregistering, bokningstjänster, kopiering och reklamtjänster samt därmed förenlig verksamhet.
BizzIQ AB
Org.nr: 556943-6081
Bolaget skall sälja marknadskommunikation i form av Telesales och marknadsundersökningar och därmed förenlig verksamhet.
Bockholm Business Group HB
Org.nr: 969764-7163
Handel med värdepapper och fastigheter. Affärsrådgivning och utbildning. Även telemarketing.
Bokningsservice i Sverige AB
Org.nr: 556659-1946
Bolaget skall bedriva telemarketing, callcenter främst för pensionsbolag. Potensiella kunder skall bjudas till informations- träffar eller informeras via telefon samt därmed förenlig verksamhet.
Bookingdotcom Sverige AB
Org.nr: 556733-1706
Bolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av internetbaserade bokningstjänster för hotell samt därmed förenlig verksamhet.
Bookmaster Holding AB
Org.nr: 556831-1731
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer inom försäljning, marknadsföring, bemanning och bland annat bearbeta områdena böcker, tidningar och andra media samt bedriva partihandel med drycker samt kö ...
BrightSales i Stockholm AB
Org.nr: 556788-5354
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom rekrytering, utbildning, marknadsföring samt försäljningsstöd i form av mötesbokningar. Vidare skall bolagets verksamhet vara att tillhandahålla marknadsundersökningar samt anno ...
Byemyth AB
Org.nr: 559007-3218
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och förmedling av telekomprodukter till privatpersoner och företag, samt därmed förenlig verksamhet.
CB Technology AB
Org.nr: 556717-1706
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt bedriva utveckling inom IT.
Centergate Services AB
Org.nr: 556809-4089
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, produktion och utveckling av standardiserade och avancerade tjänster och produkter inom området IT, data- och telekommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Character Sales Sverige AB
Org.nr: 556923-2928
Bolaget skall bedriva marknadsförings- och försäljningstjänster via telefon och ute på fält åt externa uppdragsgivare inom telecom, försäkringar, annonser och produktbranschen. Bolaget skall också bedriva konsultverksamh ...
CMTM Telemarketing AB
Org.nr: 556974-7420
Bolaget ska bedriva telemarketing - kontakta personer via telefon för olika produkter och tjänster.
Connect Now International AB
Org.nr: 556829-5991
Aktiebolaget ska bedriva Callcenterverksamhet, förvaltning av värdepapper samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet.
Connect Now Sweden AB
Org.nr: 556740-4396
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva besöksbokning och aktivering av kunder genom telemarketing samt därmed förenlig verksamhet.
Conventus Marketing AB
Org.nr: 556367-2681
Bolagets verksamhet är att bedriva utgivning och prenumerationsförsäljning av periodiska tidskrifter samt därmed förenlig verksamhet.