Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Callcenter i Göteborg

ALMI Företagspartner Väst AB
Org.nr: 556488-1307
Det övergripande målet med verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten sk ...
Athletic Sports Göteborg AB
Org.nr: 556407-2238
Bolagets verksamhet är att bedriva utbildning i fysisk träning, samt därmed förenlig verksamhet.
Biscall AB
Org.nr: 556819-4939
Bolaget skall bedriva callcenterverksamhet för telemarketing, direktförsäljning av elavtal och kommunikationslösningar för privatpersoner och företag, samt därmed förenlig verksamhet.
Bulldog Interactive AB
Org.nr: 556961-1246
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, marknadsföring och reklam inom print samt därmed förenlig verksamhet.
Callsign Consulting Sverige AB
Org.nr: 556802-5521
Bolaget skall bedriva callcenter verksamhet, försäljning av organisationskonsulttjänster och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Carana AB
Org.nr: 556677-5689
Aktiebolaget ska erbjuda företag att med minsta möjliga ansträngning köpa förbrukningsvaror främst till kontor till ett attraktivt pris, erbjuda andra företag att sälja deras produkter och tjänster såsom förvalstelefoni, ...
Cold Heart Investment AB
Org.nr: 556765-3638
Bolaget ska bedriva telemarketing, call-center, fund raising, och tillhandahålla administrativa tjänster inom försäljningsadministration i egen eller via dotter- eller intressebolag, äga och förvalta lös och fast egendom ...
Datainsamling i Göteborg AB
Org.nr: 556739-6865
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva insamling och hantering av kvantitativ data, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Direkt Mobil Sverige AB
Org.nr: 556893-2981
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och återförsäljarverksamhet inom mobil kommunikation. Import och försäljning av teletillbehör och handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
DM/TM i Göteborg AB
Org.nr: 556604-6776
Bolaget ska bedriva verksamhet inom marknadsundersökning och marknadsanalyser, säljstyrning och hästsport samt äga och förvalta lös egendom, konst,'samlarveteranbilar samt äga och förvalta aktier, värdepapper och fast eg ...
Encendo AB
Org.nr: 556834-5713
Aktiebolaget ska bedriva och erbjuda kvalitativa contactcenter- tjänster i ett fullservicekoncept för att effektivisera uppdragsgivarnas kundrelationer samt deras lönsamhet, jämte därmed förenlig verksamhet.
Enkätfabriken AB
Org.nr: 556883-4757
Företaget ska bedriva marknads-, nöjdhets- och opinionsundersökningar. Företaget ska sköta genomförandet av undersökningar samt kvalitativ och kvantitativ analys.
Excitus Säljkraft AB
Org.nr: 559014-9893
Callcenterverksamhet och säljkonsultverksamhet inom detta.
Exigor AB
Org.nr: 556734-5896
Bolagets verksamhet skall vara telefonbokning av säljbesök och därmed förenlig verksamhet.
Faceways AB
Org.nr: 556779-6197
Bolaget ska bedriva telemarketing, call-center, fund raising och tillhandahålla administrativa tjänster inom försäljnings- administration, äga och förvalta lös och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Finanskompassen AB
Org.nr: 556686-6777
Bolaget skall bedriva telemarketing och CRM Marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Foretagsgruppen i Göteborg AB
Org.nr: 556720-9209
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bistå sina kunder med juridisk rådgivning samt agera ombud vid civilsrättsliga tvister. Bolaget skall ävensom marknadsföra och sälja sina tjänster i form av årsabonnemang till före ...
Go Sales Gothenburg AB
Org.nr: 559002-5929
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom rekrytering, bemanning, kundtjänst, telemarketing, försäljning samt därmed likartad verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom.
HBet Lundin & Jönsson
Org.nr: 969762-7736
Konsulter inom affärsutveckling, försäljning.
INCO Marketing Scandinavia AB
Org.nr: 556592-7166
Bolaget skall bedriva kundkommunikation på distans såsom kundservice och säljstöd samt därmed förenlig verksamhet.