Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Callcenter i Gävle

Besöksbokarna i Norden AB
Org.nr: 556780-1245
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion samt marknadsföring av marknadsinformationsprodukter såsom marknadskartläggning, besöksbokningar och informationshämtning via telefon, databaser, callcentertjänster, telemarketi ...
Call-Up Förvaltning AB
Org.nr: 556492-6698
Bolaget ska såsom moderbolag leda och administrera förvaltning av koncernföretag och bedriva försäljning av telemarketing samt därmed förenlig verksamhet.
Call-Up Gävle AB
Org.nr: 556765-4818
Bolaget skall bedriva försäljning av telemarketing och därmed förenlig verksamhet.
Call-Up Uppsala AB
Org.nr: 556898-4842
Bolaget ska bedriva försäljning av telemarketingtjänster och därmed förenlig verksamhet.
CHS Bokningservice AB
Org.nr: 556926-7783
Aktiebolaget ska bedriva telemarketingtjänster samt därmed förenlig verksamhet.
EDN Partner AB
Org.nr: 556666-1442
Bolaget skall bedriva försäljning callcenter verksamhet mot företag och privatpersoner.
Engberg & Burefjord Affärspartner AB
Org.nr: 556957-0723
Bolaget ska bedriva telemarketingtjänster och därmed förenlig verksamhet.
Kommunikatörerna i Gävle AB
Org.nr: 556660-8336
Bolaget ska bedriva telefonintervjuer med datorstöd, äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
MaxCom Sales & Consulting AB
Org.nr: 556953-1998
Bolaget ska bedriva callcenterverksamhet och konsultverksamhet främst inom försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Medialect AB
Org.nr: 556524-8043
Bolaget skall bedriva försäljning och produktion av marknads- föringstjänster, sälj-, ledarskaps- och arbetsmarknadsutbild- ningar delvis med konsulter, äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed f ...
Prospector Marknadssupport i Norden AB
Org.nr: 556931-9337
Bolaget skall marknadsföra, sälja, utföra och erbjuda konsultationer avseende tjänster inom områden som marknadsundersökningar, marknadsinformation, marknadskommunikation samt försäljning och därmed förenlig verksamhet.
Publikator i Norden AB
Org.nr: 556637-7643
Bolaget skall bedriva utveckling, produktion samt marknadsföring av marknadsinformationsprodukter, databaser, telemarketing samt adressprodukter, äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet, supp ...
Svensk Taxiredovisning AB
Org.nr: 556779-4515
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva callcenter samt att från taxibilars taxameter- och trafikledningssystem motta och lagra samt även vidarebefodra uppgifter om bilars inkörsdata med mera ävenledes idka därmed fören ...
VLNetMedia Sweden AB
Org.nr: 556339-3858
Bolaget ska bedriva callcenterverksamhet, datakonsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.