Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Medialect AB

"Bolaget skall bedriva försäljning och produktion av marknads- föringstjänster, sälj-, ledarskaps- och arbetsmarknadsutbild- ningar delvis med konsulter, äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Callcenter
Org.nr: 556524-8043
Företagsform: Aktiebolag