Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Uppsala

Atlas miljögrupp AB
Org.nr: 556944-1099
Bolaget skall bedriva grov- och byggstädningsverksamhet samt assisterade servicetjänster inom byggsektor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva import och export av byggmaterial till 'från EU-länder s ...
BBE Bygg AB
Org.nr: 556633-5146
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, uthyrning av byggmaskiner, handel med byggmaterial, sanering, besiktning och konsultationer, fastighetsunderhåll, uthyrning av lokaler och maskiner såsom släp och husvagn, vassröjnin ...
Bellkom Development AB
Org.nr: 556718-7355
Bolaget skall bedriva följande verksamheter: - konsultverksamhet inom it- och verksamhetsutveckling - projektledning - bokförings- och redovisningstjänster - byggtjänster - markarbeten och sprängning - plattsättningstjän ...
Erlandsson Bygg i Sverige AB
Org.nr: 556478-8346
Bolaget skall förvalta värdepapper och fastigheter, bedriva byggverksamhet, handla med byggmaterial, bedriva uthyrning av motorfordon samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Fastighets- och Industriaktiebolaget Jens Pedersen
Org.nr: 556267-7509
Bolaget skall driva konsultverksamhet och utbildning inom inredningsverksamhet och företagsledning, tillverkning och handel med byggmaterial och lantbruksmaskiner, handel med och uppfödning av hästar, handel med värdepap ...
Fennoscan Export KB
Org.nr: 969691-4416
Export och import, handel av trä- och trärelaterade produkter, byggmaterial (hyvlade och sågade trävaror, skivmaterial såsom plywood, spånskivor, gipsskivor, isoleringsmaterial) papper och pappersrelaterade produkter sam ...
Fredholm's Byggservice HB
Org.nr: 969608-1240
Renovering, om- och tillbyggnad. Handel med byggmaterial.
Golden M House & Home Sweden AB
Org.nr: 556821-0982
Bolaget ska importera och exportera byggmaterial, byggteknik och möbler till och från Sverige.
Gyllby Företagsby AB
Org.nr: 556675-5954
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt handel med byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Gärdets Snickeri & Elektriska AB
Org.nr: 559005-7278
El-, tele- och data installationer, bygg och måleri arbeten, fiske och vildmarksguidning. Handel med byggmaterial, handel med värdepapper för egen räkning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ifix trading AB
Org.nr: 556788-0405
Bolaget skall bedriva handel med byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Intrusiva AB
Org.nr: 556886-0141
Bolaget ska bedriva import och export av belysning samt byggmaterial, konsultverksamhet inom byggsektorn, äga och förvalta fastigheter, marknadsföring av sjukvårdsutrustning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ...
K360 Nordic AB
Org.nr: 556549-0876
Bolaget ska driva bygg- och anläggningsverksamhet samt försäljning av byggmaterial, köp och försäljning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Lewenco AB
Org.nr: 556335-5097
Bolaget skall idka handel med byggmaterial och begagnade maskiner, handel och postorderförsäljning av varor och konkurspartier av byggmaterial och begagnade maskiner handel med stålpartier, handel med värdepapper ävensom ...
Lindells Snickerier AB
Org.nr: 556463-3427
Bolaget skall bedriva handel med byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Linné Bygg & Design Uppsala AB
Org.nr: 556913-3902
Bolaget ska bedriva byggentreprenad och konsultverksamhet inom bygg och försäljning, om'ny tillbyggnader, inredningsdesign, transport och försäljning av byggmaterial'varor.
LL Byggrossen Sverige AB
Org.nr: 556881-9733
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av byggmaterial och verktyg samt idka därmed förenlig verksamhet.
Löjte AB
Org.nr: 556785-3741
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt bedriva uthyrning av byggmaterial främst avseende byggbodar och paviljonger och därmed förenlig verksamhet.
MEDANT HB
Org.nr: 969735-1402
Föremål för bolagets verksamhet är reparation av gamla möbler, konsthantverk, tillverkning och försäljning av möbler & konstva- ror. Inrikeshandel, in- och utförsel av varor inom metallkomple- xet, såsom kall- och varmva ...
Mendel Invest AB
Org.nr: 556836-7113
Äga, förvalta och uppföra fastigheter, handel med värdepapper, ägande av andra bolag, import av inredning och byggmaterial, uthyrning av fordon, maskiner och redskap inom bygg samt bostäder och lokaler.