Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Sundsvall

Abicon Sweden HB
Org.nr: 969738-3801
Handel med byggmaterial samt köp och försäljning av fastigheter.
Carpenter Consulting i Sverige AB
Org.nr: 556954-7093
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet såsom byggnadsarbeten och snickeri. Materialförsäljning såsom byggmaterial, fönster och glaspartier. Uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.
Dinoh Bo o Byggservice AB
Org.nr: 559016-6178
Bolaget ska verka inom bygg, byggservice, underhåll, hus och lägenhetsrenoveringar, målning, fastighetsskötsel inne och ute, städning, trädgårdstjänster, ROT och RUT arbete, byggförmedling, service, industribygg, provisi ...
Future Energy Solutions Scandinavian AB
Org.nr: 556884-9888
Bolagets verksamhet är att bedriva import och försäljning av energismarta lösningar, främst belysning, solfångare, solceller och batterier även vitvaror och byggmaterial, samt därmed förenlig verksamhet.
Handelsstål I Norrland AB
Org.nr: 556610-8170
Bolaget skall bedriva handel med stål, metaller och byggmaterial samt äga och förvalta fastigheter och idka därmed förenlig verksamhet.
HLL Hyreslandslaget Väst AB
Org.nr: 556913-2151
Bolaget skall självt och genom dotterbolag bedriva uthyrning av bygg och anläggningsmaskiner som används vid nybyggnation och underhållsarbeten, containers och bodar, förbrukningsmaterial och personlig skyddsutrustning i ...
Johan Jonsson Invest AB
Org.nr: 556757-7670
Aktiebolaget skall bedriva byggledning, inköp och försäljning av byggmaterial och kemiska produkter. Äga och tävla med travhäst. Äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kinema Sverige AB
Org.nr: 556809-7835
Bolagets verksamhet ska vara att köpa och sälja byggmaterial med inriktning på import, handel med aktier och värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Leif Mattsson AB
Org.nr: 556168-6030
Bolaget skall bedriva agenturverksamhet av sport- och fritids- artiklar, byggmaterial, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Mittnordenblock AB
Org.nr: 556910-4606
Föremålet för bolgets verksamhet är produktion och försäljning av byggmaterial, byggverksamhet, måleri, plattsättning, snickeri, markberedning inom anläggning samt uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.
Mivall Byggross AB
Org.nr: 556846-8606
Bolaget ska bedriva grossistförsäljning av byggmaterial samt handel med fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Mossberg Byggservice AB
Org.nr: 559036-4658
Föremålet för bolagets verksamhet är snickeri- och byggarbeten, byggnation av hus, renovering, om- och tillbyggnad, konsultverksamhet inom bygg, personaluthyrning, uthyrning och försäljning av maskiner, inköp och försälj ...
Paralox AB
Org.nr: 556987-5825
Föremålet för bolagets verksamhet är produktion och försäljning av byggmaterial, byggverksamhet, måleri, plattsättning, snickeri, markberedning inom anläggning samt uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.
PK-Group AB
Org.nr: 556331-2577
Föremålet för bolagets verksamhet skall innefatta laboratorieverksamhet med kemiska och mikrobiologiska miljöanalyser inom byggsektorn och mark. Bolaget kommer att bedriva utbildning, konsultation och miljörevision samt ...
Scandinavian Rigging Service Sweden AB
Org.nr: 556972-0765
Aktiebolaget ska bedriva konsultation inom event, TV, teater och mässproduktioner, uthyrning och installation av ljud, ljus och videoutrustning, personaluthyrning och förmedling, handel med byggmaterial, handel med riggi ...
Svensk Rörgross AB
Org.nr: 556852-3467
Aktiebolaget ska bedriva internetförsäljning av byggmaterial samt rörprodukter.
TL TAK AB
Org.nr: 556811-1495
Bolaget ska bedriva byggnadsentreprenadrörelse med företrädesvis takarbeten och försäljning av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Wilhelm Peter AB
Org.nr: 556913-8273
Bolaget skall bedriva handel med stål, metaller och byggmaterial, transportverksamhet, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Wiwall AB
Org.nr: 556100-1230
Bolaget skall bedriva handel med byggmaterial, handel och uthyrning av maskiner för byggindustrin, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Wiwall Byggvaror AB
Org.nr: 556052-0131
Bolaget skall bedriva handel med byggmaterial, handel och uthyrning av maskiner för byggindustrin, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.