Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Stockholm

3A Invest AB
Org.nr: 556530-8177
Bolaget skall utan att bedriva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen om kreditaktiebolag eller genom dotterbolag, lämna kredit eller att syfte att medverka till finansiering förvärva fordringar, köpa, finansi ...
A and A HB
Org.nr: 969621-7398
Design, framställning och tryck av reklamartiklar, handel med reklamartiklar, ordna fester, konferenser inklusive resor, boende och aktiviteter, handel med aktier och värdepapper samt övrig därmed förenlig verksamhet. Ut ...
add orange AB
Org.nr: 556921-9636
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av inredning och byggmaterial med därtill hörande tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Addtek Holding International AB
Org.nr: 556737-0316
Föremålet för bolagets verksamhet är att, dirakt eller indirekt, bedriva tillverkning, import, export, marknadsföring och försäljning av betongprodukter, betongelement och byggmaterial samt ombesörja entrepenader avseend ...
Advanced Construction Scandinavia HB
Org.nr: 969686-5253
Uppbyggnad av fastigheter, inköp, uthyrning av fastigheter ägs eller förvaltas av företaget. Import, export av byggmaterial samt högteknologiska maskiner. Förvaltning av fastigheter och konsult- tjänster inom ovanstående ...
Agativs AB
Org.nr: 559018-3231
Bolaget skall handla med byggmaterial och arbeten inom byggentreprenad samt handla med fordon såsom bilar, entreprenadmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Letina
Org.nr: 556310-9783
Bolaget ska bedriva arkitektur och design av hus och inredning, handel med byggmaterial, VVS-artiklar, vitvaror, möbler, kök, badrum, byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Strängbetong
Org.nr: 556539-4904
Bolaget skall direkt eller via dotterbolag försälja, tillverka och uppföra byggnadskonstruktioner av betongelement eller andra material, att sälja och tillverka andra betongprodukter eller byggmaterial samt idka med dess ...
Aktiebolaget Svenskt Träskydd
Org.nr: 556305-5044
Bolaget skall driva verksamhet inom : Försäljning av kemikalier och bekämpningsmedel för skyddande av produkter baserade på trä, betong, stål och ospecificerade byggmaterial. Konsultverksamhet inom skyddande av trä, beto ...
Alfanet Com AB
Org.nr: 556492-4214
Bolaget skall bedriva import och försäljning av reklam och presentartiklar, handelsrörelse, agenturverksamhet, tjänste-, uppdrags- och konsultverksamhet, ekonomi och affärsverksamhet inom hemelek- tronik, industrielektro ...
Alfanet Innovation AB
Org.nr: 556219-4802
Bolaget skall bedriva tjänster, utveckling, agentur-, uppdrags- och konsultverksamhet inom ekonomi, ekonomisk affärsverksamhet, hotell- och restaurangrörelse, kioskrörelse, finansiering (dock ej sådan verksamhet som avse ...
Allagallery AB
Org.nr: 556800-8121
Aktiebolaget ska bedriva litterär och konstnärlig verksamhet, reklamverksamhet, anordnande av utställningar samt import och export av byggmaterial jämte därmed förenlig verksamhet.
Almu Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556675-7836
Bolaget ska bedriva byggentreprenader, byggnation hus och markentreprenader, städtjänster och transport & godstrafik samt import och export av fordon, bilar, lastbilar och handel med entreprenad maskiner så som grävmaski ...
Altenor HB
Org.nr: 969765-7816
Handel med motorfordon, reparation och service, handel med reservdelar. Byggverksamhet. Handel med byggmaterial. Handel med ädla metaller. Valutahandel. Event och underhållningsverksamhet. Handel med fastigheter och värd ...
amok arkitektur AB
Org.nr: 556634-9311
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggsektorn, projektering, konstnadskalkylering, kvalitétsstyrning och projektledning. Verksamheten kommer också att omfatta byggverksamhet och återförsäljning av byggmaterial ...
Aragon Bygg och Consulting AB
Org.nr: 556898-9262
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, service, reparation och underhåll av byggnader, handel med byggmaterial samt byggmaskiner, arkitektverksamet samt konsultativ verksamhet inom nämnda områden och därmed förenlig ve ...
ARTELL TJÄNSTER EF
Org.nr: 769624-8066
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet inom områdena hem- och kontorsinredning, import och export av varor, byggnationer, renoveringar, installationstjänster, ...
Artiko AB
Org.nr: 556665-4231
Bolaget ska bedriva rekrytering och bemanning inom bygg,lager, elektronikområdet, industri, måleri och mekanik. Bolaget ska bedriva handel (export och import) av byggmaterial. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet åt utl ...
Assmundson o Karlsson Gruppen AB
Org.nr: 556278-2499
Bolaget skall bedriva försäljning av data- och kontorstjänster, värdepappershandel, handel med byggmaterial och presentartiklar, uthyrning av lokaler samt idka därmed förenlig verksamhet.
Axares AB
Org.nr: 556697-2799
Bolaget skall bedriva verksamhet såsom entreprenader inom byggsektorn samt förvaltning av fastigheter, fast och lös egendom samt produktion och utveckling av råmaterial, byggmaterial och därmed förenlig verksamhet. Samt ...