Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Örebro

Bellus System AB
Org.nr: 556262-2125
Bolaget skall köpa och sälja fast egendom, bedriva utveckling konstruktion och marknadsföring av byggmaterial samt förvaltning av patent och andra materiella rättigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bygg EM i Örebro AB
Org.nr: 556327-3910
Bolaget skall utföra byggentreprenader, bedriva försäljning av byggmaterial, förvaltning av fastigheter och värdepapper, uthyrning av personbilar, lastbilar och skogsmaskiner samt handel med värdepapper ävensom idka därm ...
ByggTema i Örebro AB
Org.nr: 556568-8560
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, försäljning av byggmaterial, förvaltning av fast och lös egendom, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Carl Andreas Bard AB
Org.nr: 556679-9333
Bolaget ska bedriva försäljning av byggmaterial, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Creative Holding i Örebro AB
Org.nr: 556574-3308
Bolaget skall bedriva formgivning, tillverkning och försäljning av skylt- och reklammaterial inom reklambranschen, köpa, sälja och uthyra bilar, motorcyklar, båtar och helikoptrar, bedriva försäljning av byggmaterial, en ...
Depån i Örebro AB
Org.nr: 556776-2132
Bolaget skall syssla med grossistförsäljning av byggmaterial till företag, förvaltning av lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Erikssons Byggkonsult i Örebro AB
Org.nr: 556874-8270
Aktiebolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom området bygg och anläggning samt handel med byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Hoist Energy Luftkontroll AB
Org.nr: 556552-2769
Aktiebolaget ska bedriva luftbehandlingsentreprenad, försäljning av byggmaterial, injustering och service inom luftbehandling, bolaget skall även äga fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Jetman AB
Org.nr: 556640-7630
Bolaget skall bedriva försäljning av datorer, datortillbehör, skrivare, skrivartillbehör, kontorsmaterial, byggmaterial och hygienartiklar samt utveckling av tekniska lösningar till stöd för denna verksamhet, samt annan ...
Kran & Transport Örebro AB
Org.nr: 556825-1564
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, transporttjänster, uthyrning av fordon, handel med begagnade fordonsdelar och byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Krookus HB
Org.nr: 969710-4850
Fönsterförsäljning, insättning, montering, bygganläggning, uthyrning av personal, hjälpa företag att etablera sig. Import av byggmaterial.
Lindtech Sweden AB
Org.nr: 556423-3822
Bolaget skall köpa och sälja byggmaterial, bedriva entreprenad- verksamhet inom byggbranschen, köpa, sälja och uthyra fast och lös egendom inom byggbranschen, köpa, sälja och uthyra maskiner och verktyg innefattande impo ...
Lyckholmsvillan AB
Org.nr: 556892-6165
Import och försäljning av monteringsfärdiga hus samt partihandel med virke och andra byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
MDB Bygg & Konsult AB
Org.nr: 556884-5886
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, import och export av byggmaterial och byggtjänster, byggkonsulttjänster, förmedling av fastigheter, våtrumsarbeten, putsarbeten, markstensarbeten, handel med fastigheter och värdepap ...
Mercant Örebro AB
Org.nr: 556796-0280
Bolaget ska bedriva handel med byggmaterial.
Miljösystem Norden AB
Org.nr: 556837-5629
Aktiebolaget ska utföra måleri- och byggverksamhet samt golv- och väggarbeten, partihandel med virke och andra byggmaterial, insamling av icke- farligt avfall, utföra skötsel och underhåll av grönytor, bedriva konsultver ...
Moelven Modus AB
Org.nr: 556175-3178
Bolaget skall idka handel och tillverkning av byggmaterial- produker, utföra byggnation ävensom utföra därmed förenlig verksamhet.
Molltek AB
Org.nr: 556563-8979
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av byggmaterial, teknisk konsultation och montage inom byggnadsbranschen, äga och förvalta fastigheter, aktier och annan lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Mosjö Byggfirma AB
Org.nr: 556880-7076
Aktiebolaget ska bedriva byggtjänster, försäljning av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Multi Purpose Ceiling AB
Org.nr: 556705-3250
Bolaget skall bedriva handel med och import av byggmaterial jämte därmed förenlig verksamhet.